Οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ 2017: Άνοιξε η αίτηση. Πότε θα καταβληθεί η α δόση;

Εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης ύψους 173,5 εκατ. ευρώ προκειμένου να επιχορηγηθεί ο ΟΓΑ για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων [...]