Ανεξέλεγκτες οι εισπρακτικές, απροστάτευτοι οι καταναλωτές ,ΔΕΙΤΕ τι πρέπει να κάνετε!

Αυξάνονται και πληθύνονται τα θύματα των εισπρακτικών εταιριών προς επίτευξη του στόχου-δέσμευση της ελληνικής πλευράς στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για άμεση μείωση των «κόκκινων» [...]