Έρχονται αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού -Μπαίνει περιβαλλοντικό τέλος (ΦΕΚ)

Περιβαλλοντικό τέλος που θα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, με σκοπό να χρηματοδοτεί έργα εξοικονόμησης και διαχείρισης υδάτων, θα ενσωματωθεί στους λογαριασμούς ύδρευσης σύμφωνα με Κοινή Υπουργική [...]