Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων :40.000 κούτες που περιέχουν χρυσό, χρήματα, ομόλογα και σπάνια αντικείμενα αξίας.

Μόνο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων βρίσκονται «εγκλωβισμένα» περισσότερα από 2 δισ. ευρώ, μέχρις ότου εντοπιστούν από τους δικηγόρους εκείνοι που τα δικαιούνται. Η περίπτωση του γιατρού [...]