Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, 2020
Αρχική ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Ποιοι παίρνουν 900 ευρώ το μήνα-Κριτήρια

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Ποιοι παίρνουν 900 ευρώ το μήνα-Κριτήρια


Ποιοι δικαιούνται 900 ευρώ το μήνα μέσω Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης;
Στα 900 ευρώ τον μήνα ορίζεται το ανώτατο όριο παροχής του προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που αναμένεται να τεθεί σε πανελλαδική εφαρμογή, καλύπτοντας έως και 700.000 ωφελουμένους, εντός του Φεβρουαρίου.
Η υπουργική απόφαση που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, ενώ σύμφωνα με την αρμόδια αναπληρώτρια υπουργό Θεανώ Φωτίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει εντός του Φεβρουαρίου.
Η απόφαση δεν διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με το πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε σε 30 δήμους της χώρας, με εξαίρεση το γεγονός ότι τίθεται ανώτατο όριο παροχής τα 900 ευρώ.
Παράλληλα, προβλέπονται κάποιες δικλίδες ασφαλείας σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, καθώς μετά και από αίτημα της τρόικας, ορίζεται ρητά ότι τα στοιχεία παραπέμπονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.
Τα ποσά που εγγυάται το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του ξεκινούν από τα 200 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και προσαυξάνονται κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του καθώς και κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος.
Στη μονογονεϊκή οικογένεια για τις ανάγκες υπολογισμού του εγγυημένου ποσού, το μεγαλύτερο σε ηλικία ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας. Ως ενήλικας λογίζεται και κάθε απροστάτευτο τέκνο οικογένειας.
Για να είναι κάποιος δικαιούχος του ΚΕΑ, θα πρέπει σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το εισόδημά του κατά τους τελευταίους 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης να μην υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.
Συγκεκριμένα, κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό θα πρέπει να έχει 6μηνιαίο εισόδημα έως 1.200 ευρώ, νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα προστατευόμενο μέλος.
Έως 1.800 ευρώ εξαμηνιαίο εισόδημα, νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη έως 2.100 ευρώ, νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη έως 2.400 ευρώ.
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη έως 2.700 ευρώ και τέλος νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη, εξαμηνιαίο εισόδημα έως 3.000 ευρώ.
Το ΚΕΑ συνδυάζει την εισοδηματική ενίσχυση με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά όπως για παράδειγμα δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων για τον δικαιούχο και τα μέλη της οικογένειάς του.
patratora.gr/