ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΟΡΑΝΕΑ ΤΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΠΑΜΠΙΝΗ – ΑΕΤΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ – ΚΑΝΔΗΛΑ – ΜΥΤΙΚΑΣ»


Εγκρίθηκε με απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας το από 04/10/2019 Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΠΑΜΠΙΝΗ – ΑΕΤΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ – ΚΑΝΔΗΛΑ – ΜΥΤΙΚΑΣ», προϋπολογισμού: 3.000.000 €
και αναδεικνύει ως οριστικό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία:
ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. με οικονομική προσφορά 953.491,27 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση
έκπτωση 60,59%.

Αφήστε ένα σχόλιο

comments