Τρίτη, 28 Μαρτίου, 2023
Αρχική ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Έρχεται για ψήφιση η προγρ. σύμβαση με το Δ. Ακτίου-Βόνιτσας για τα...

Έρχεται για ψήφιση η προγρ. σύμβαση με το Δ. Ακτίου-Βόνιτσας για τα σκουπίδια


Η έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των: 1) Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας, 2) Δήμου Λευκάδας, 3) Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας και 4) Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, για την Διαδημοτική Συνεργασία Συνδιαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας, Μεγανησίου και Ακτίου-Βόνιτσας, έρχεται για ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο Λευκάδας, που θα συνεδριάσει την προσεχή Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017.
Εισηγητές του θέματος αναμένεται να είναι ο κ. Στάθης Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα καθαριότητας, και η κα. Αικατερίνη Τσερέ, Δικηγόρος του Δήμου. (Δες εδώ το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης).
Με λίγα λόγια η προγραμματική σύμβαση προβλέπει την συνεργιστική διαχείριση των στερεών αποβλήτων των Δήμων Ακτίου-Βόνιτσας, Λευκάδας και Μεγανησίου. Αυτό θα γίνεται με την επεξεργασία των υπολειμματικών στερεών αποβλήτων, μετά τη διαλογή στην πηγή, στην Μονάδα Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΜοΠΑΚ) Απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας και την υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων της επεξεργασίας (αυτό που θα μένει από τη μηχανική προδιαλογή και ραφιναρία) στον ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολείμματος) Παλαίρου (στη θέση «Κακοπετριά»).
Θα μας φέρνουν δηλαδή οι συμβαλλόμενοι εταίροι τα αστικά τους απορρίμματα, τα οποία αφού θα τα επεξεργαζόμαστε στο «εργοστάσιο», μαζί με τα δικά μας, θα στέλνουμε πίσω για θάψιμο στο ΧΥΤΥ της Παλαίρου το υπόλειμμα του εργοστασίου, που θα είναι γύρω στο 40% από τα αρχικά παραγόμενα απόβλητα.
Η πολυσυζητημένη μελέτη του ΕΜΠ, που είχε γίνει για την εξεύρεση θέσης ΧΥΤΥ στο νησί της Λευκάδας, προέβλεπε ότι το εκτιμώμενο υπόλειμμα που θα έπρεπε να οδηγηθεί για ταφή σε ΧΥΤΥ θα ήταν 12.208 τόννοι το 2018, από τους συνολικά 30.050 παραγόμενους τόννους αστικών απορριμμάτων, που θα έφτανε τους 16.370 τόννους το 2025 (από τους συνολικά 40.295 εκτιμώμενους παραγόμενους τόννους απορριμμάτων), μόνο από την επεξεργασία των σκουπιδιών που παράγονται στο νομό Λευκάδας. Στα μεγέθη αυτά θα πρέπει τώρα να προστεθεί και το υπόλειμμα που αναλογεί από την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Το κόστος μεταφοράς του υπολείμματος ανά τόνο, σύμφωνα με μια παλιότερη συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο Λευκάδας, υπολογίζονταν γύρω στα 40 ευρώ.
Στην προγραμματική σύμβαση προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι ο Δήμος Λευκάδας («Φορέας Λειτουργίας του Έργου 1») αναλαμβάνει την υποχρέωση: να δέχεται τα αστικά απόβλητα των Δήμων Μεγανησίου και Ακτίου-Βόνιτσας προς επεξεργασία στις εγκαταστάσεις της ΜοΠΑΚ, μαζί με τα αστικά απόβλητα του Δήμου Λευκάδας καθ’ όλη της διάρκεια λειτουργίας της, να μεταφέρει με ίδια μέσα το υπόλειμμα επεξεργασίας στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΥ, να μεριμνήσει για τη μεταφορά και διάθεση του παραγόμενου compost από τη Μονάδα Κομποστοποίησης της ΜοΠΑΚ, να μεριμνήσει για τη διάθεση των ανακτώμενων ανακυκλώσιμων υλικών, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.
Ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση: να μεριμνεί για την επάρκεια του ΧΥΤΥ προκειμένου να δέχεται τα υπολείμματα της ΜοΠΑΚ καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασής της, να διασφαλίζει τη μεταφορά με ίδια μέσα (ή σε συνεργασία με μέσα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας) των αστικών αποβλήτων του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στις εγκαταστάσεις της ΜΟΠΑΚ.
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται ότι το τελικό έλλειμμα προϋπολογισμού για τη λειτουργία που εμφανίζουν οι δραστηριότητες και συγκεκριμένα: α) η λειτουργία της ΜοΠΑΚ β) η λειτουργία του ΧΥΤΥ και γ) η μεταφορά των υπολειμμάτων από τη ΜοΠΑΚ στο ΧΥΤΥ, θα κατανέμεται αναλογικά με το φορτίο (τόνους) κάθε Δήμου, το οποίο θα εισέρχεται στη ΜοΠΑΚ. Οι Συμβαλλόμενοι δεσμεύονται ότι το τέλος ανά τόνο θα είναι κοινό, το οποίο θα προκύπτει ως ο λόγος του συνολικού ελλείμματος προϋπολογισμού προς τη συνολική ποσότητα, που θα εισέρχεται στη ΜοΠΑΚ.
Κι όλα αυτά βέβαια είναι για το μέλλον, αφού σε πρώτη φάση και μέχρι να λειτουργήσει το εργοστάσιο (ΜοΠΑΚ) θα κάνουμε τα σκουπίδια δέματα και θα τα αποθηκεύουμε για να επεξεργαστούν, κάποτε, στο εργοστάσιο.
ΠΗΓΗ http://www.kolivas.de/

0Shares