Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023
Αρχική ΑΓΡΟΤΙΚΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΝΕΑ Έως 7 Οκτωβρίου οι δηλώσεις βοσκοτόπων στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

Έως 7 Οκτωβρίου οι δηλώσεις βοσκοτόπων στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης


Έως τις 7 Οκτωβρίου θα πρέπει να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα βοσκοτόπια, που πρέπει να συμπεριληφθούν στα Διαχειριστικά Σχέδια Βελτίωσης, τα οποία πρόκειται να εκπονηθούν, οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι, στις κατά τόπους Περιφέρειες.
Αναλυτικότερα, επί του θέματος, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπενθυμίζει ότι το αργότερο μέχρι 7/10/2017 θα πρέπει, όσοι ανήκουν στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρο 2 παρ.3 , του Ν. 4351/2015(ΦΕΚ 164 Α¨) , να δηλώσουν την επιθυμία ένταξης των εκτάσεων τους στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης που θα εκπονηθούν.
Θα πρέπει, οι ανωτέρω, να δηλώσουν την επιθυμία ένταξης των εκτάσεων σας στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, στην αρμόδια Περιφέρεια με αίτησή τους, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών, ήτοι 7-10-2017, από τη δημοσίευση της αριθ. 1058/71977/3-7-2017(ΦΕΚ2331 Β΄) με θέμα “Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015(ΦΕΚ 164 Α¨)”.
Επίσης, σημειώνεται ότι για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι του νομού θα πρέπει να απευθύνονται στο γραφείο Α.1.1 , 1ος όροφος, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 511 136, αρμόδια υπάλληλος κ. Δέσποινα Κιτσικούδη.
ΠΑΣΕΓΕς

0Shares