Αυτό σηµαίνει καταρχήν, σχετικά µε την περιβόητη διορθωτική της περσινής ενιαίας, ότι θα πιστωθούν κάποια χρήµατα, που όµως δεν θα καλύπτουν επουδενί τα «απλήρωτα» που δηµιούργησαν τα προβλήµατα µε τις επιλεξιµότητες, τα ΑΤΑΚ, το Εθνικό Απόθεµα και όλες οι «δύσκολες» περιπτώσεις. Μια πληρωµή, που θα αφήσει εκ νέου απογοητευµένους όσους παραγωγούς πίστευαν ότι τελικά θα δουν τα λεφτά που δικαιούνται στο λογαριασµό τους. Κατά δεύτερον, η πίστωση των συνδεδεµένων ενισχύσεων θα γίνει µε ένα µήνα καθυστέρηση από το σύνηθες και µάλιστα -όπως και την περσινή χρονιά- στο πρώτο πακέτο θα περιλαµβάνεται και η ειδική ενίσχυση στο βαµβάκι. Στην περίπτωση του καλού σεναρίου η πληρωµή αυτή θα µπορούσε να γίνει µέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου, ενώ στη χειρότερη θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι την Πέµπτη 24 του µήνα, παραµονή της Εθνικής εορτής. Σε κάθε περίπτωση η πληρωµή αυτή αναµένεται να αφορά ένα ποσό της τάξης των 230 µε 240 εκατ. ευρώ. Το ζητούµενο είναι ότι ακόµα δεν έχουν εκδοθεί καν οι σχετικές αποφάσεις που ορίζουν το ύψος των συνδεδεµένων ενισχύσεων.

Μέχρι τότε, δροµολογείται και η εξόφληση υπολοίπων από γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα της περσινής χρονιάς, µετά και την έκδοση των αποφάσεων µε την έγκριση πίστωσης 15 εκατ. ευρώ για τη Νιτρορύπανση, καθώς και 137.514,56 ευρώ για τον αµπελώνα Θήρας και 226.032,86 ευρώ για τους τους Ελαιώνες Άµφισσας, για τους δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης κάθε δράσης. Αντίστοιχες αποφάσεις αναµένονται και για τα Βιολογικά και τις Σπάνιες Φυλές, ενώ περί τα 10 εκατ. ευρώ θα πιστωθούν και για τα ειδικά καθεστώτα για τα µικρά νησιά του Αιγαίου.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Οδηγίες ΟΠΕΚΕΠΕ για ελέγχους σε χωράφια «µη διαθέσιµα» λόγω ανωτέρας βίας

Εν τω µεταξύ, οι διοικητικοί του Οργανισµού Πληρωµών διενεργούν ακόµα τις σχετικές διαδικασίες των διοικητικών ελέγχων σε αγροτεµάχια, τα οποία δεν είναι διαθέσιµα λόγω ανωτέρας βίας για το 2021.

Ως «ανωτέρα βία» και «εξαιρετικές περιστάσεις», για τις περιπτώσεις δήλωσης σε επίπεδο αγροτεµαχίου στο πεδίο «Μη διαθέσιµο (λόγω ανωτέρας βίας)», µπορούν να θεωρηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α) σοβαρή φυσική καταστροφή που καθιστά αδύνατη την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, πχ πληµµύρες

β) απαλλοτρίωση του συνόλου ή σηµαντικού τµήµατος της εκµετάλλευσης, εφόσον δεν ήταν προβλέψιµη την ηµέρα υποβολής της αίτησης.

Η έννοια της ανωτέρας βίας βάσει σχετικής ευρωπαϊκής ανακοίνωσης, δεν περιορίζεται µόνον στην απόλυτη αδυναµία, αλλά πρέπει να επεκτείνεται και σε ασυνήθη περιστατικά, ανεξάρτητα από τη βούληση του/της δικαιούχου των οποίων οι συνέπειες δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν – µολονότι έχει επιδειχθεί κάθε δυνατή επιµέλεια παρά µόνο µε υπέρµετρες θυσίες.

«Ασύνηθες» είναι το απρόβλεπτο ή τουλάχιστον σε τέτοια βαθµό απίθανο περιστατικό ώστε ένας επιµελής και συνετός δικαιούχος να µπορεί να θεωρήσει ότι ο κίνδυνος είναι αµελητέος.

«Ανεξάρτητο από τη βούληση του/της δικαιούχο περιστατικό» είναι αυτό που εκφεύγει του ελέγχου του/της υπό την ευρεία έννοια, δεν είναι ανεξάρτητες από τη βούληση του/της δικαιούχου πράξεις, ακόµα και δόλιες των αντισυµβαλλοµένων του/της, δεδοµένου ότι εναπόκειται στον/στην ενδιαφερόµενο/η να επιλέξει προσεκτικά τα πρόσωπα µε τα οποία συναλλάσσεται και να τους δεσµεύει επαρκώς µε τη σύµβαση, ώστε να τηρούν τους συµβατικούς όρους.

Έτοιμες ΚΥΑ για ενισχύσεις σε κλημεντίνες, πατάτα, όστρακα

Την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη περιμένουν οι σχετικές ΚΥΑ για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους παραγωγούς επίσπορης και βιομηχανικής πατάτας και μανταρινιών ποικιλίας Κλημεντίνη. Αμέσως μετά, κατά το σύνηθες, θα ανοίξει και ειδική πλατφόρμα όπου οι δικαιούχοι θα καταθέσουν αιτήσεις. Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις, για τους παραγωγούς επίσπορης και βιομηχανικής πατάτας δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ασφαλίσει την παραγωγή τους στον ΕΛΓΑ για το 2020, ενώ για τους παραγωγούς μανταρινιών ποικιλίας Κλημεντίνη δικαιούχοι είναι όσοι υπέβαλλαν δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης. Από την ενίσχυση εξαιρούνται τα νεαρά δένδρα μέχρι τεσσάρων ετών.

Όσον αφορά το ύψος της ενίσχυσης για την επίσπορη πατάτα ανέρχεται στα 205 ευρώ το στρέμμα, για τη βιομηχανική πατάτα στα 83,92 ευρώ ανά στρέμμα και για τα μανταρίνια ποικιλίας Κλημεντίνη στα 70 ευρώ το στρέμμα.

Εν τω μεταξύ, εγκρίθηκε ποσό 2.754.126 ευρώ για χορήγηση de minimis σε οστρακοκαλλιεργητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όλης της επικράτειας που υπέβαλαν δήλωση στο ΟΣΠΑ για το έτος 2020 και είχαν παραγωγική δραστηριότητα κατά το ίδιο έτος.

Tο ύψος της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας καθορίζεται σε 672 ευρώ ανά στρέμμα μισθωμένης έκτασης για Οστρακοκαλλιέργεια και δηλώσεις στο ΟΣΠΑ για το έτος 2020 γίνονται δεκτές εφόσον υπεβλήθησαν μέχρι και την 31η/01/2022.

Μάρτιο προκαταβολή 50 ευρώ για καμένες ελιές

«Η αξία κάθε ελαιόδεντρου που καταστράφηκε από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, µαζί µε την ηρτηµένη παραγωγή του, έχει εκτιµηθεί στα 144 ευρώ, εκ των οποίων τα 50 ευρώ ανά ελαιόδεντρο θα καταβληθούν στους δικαιούχους, ως προκαταβολή, µέσα στον Μάρτιο». Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, σε συνάντησή του µε τον αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τοµέα της Πελοποννήσου Στάθη Αναστασόπουλο. Όσον αφορά τώρα τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τον παγετό του Ιανουαρίου σε καλλιέργειες πορτοκαλιών, µανταρινιών και λεµονιών στην Πελοπόννησο, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ δήλωσε ότι «αµέσως µετά την ολοκλήρωση των πορισµάτων να καταβληθούν οι αποζηµιώσεις στους δικαιούχους αγρότες». Επίσης ανέφερε ότι το ύψος της αποζηµίωσης είναι για τα πορτοκάλια 22 λεπτά το κιλό, για τα λεµόνια 60 λεπτά το κιλό και για τα µανταρίνια 36 λεπτά το κιλό.
agronews.gr/

Από xiromeropress