Ριζικές αλλαγές στα ταξί προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο αρμόδιος υπουργός Χρήστος Σπίρτζης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου και την υποχρέωση αδειοδότησης υπό προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων είναι και η σύμβαση ορισμένου χρόνου, τουλάχιστον δυο μηνών αποκλειστικά με τουλάχιστον τρία οχήματα δημόσιας χρήσης. Στη διαδικασία αδειοδότησης εντάσσονται, τόσο οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται τηλεφωνικά, όσο και εκείνες που έχουν δημιουργήσει διαδικτυακές πλατφόρμες.
Επίσης προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης αλλά και τηλεφωνικής γραμμής, όπου το επιβατικό κοινό των ταξί θα μπορεί να υποβάλλει καταγγελίες και να καταθέτει παράπονα: «Είναι ένα σύστημα αξιολόγησης, όχι ανάλογα με τη φυσιογνωμία του οδηγού» σημείωσε χαρακτηριστικά σε αυτό το σημείο, ενώ νωρίτερα είχε αναφερθεί στο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διέπει στο εξής τη λειτουργία των ταξί.
Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τον νέο κανονισμό, απαγορεύεται η άρνηση μίσθωσης, η μη συμμόρφωση προς τον πελάτη για την διαδρομή που θα υποδείξει, η προκλητική, ανάρμοστη ή άσεμνη συμπεριφορά από πλευράς οδηγών, ενώ καθίσταται υποχρεωτική η διακομιδή ασθενών σε νοσοκομεία εφόσον παραστεί ανάγκη. Παράλληλα, θεσπίζεται και θεσμικό πλαίσιο και για τους ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι υποχρεούνται σε τακτικούς ελέγχους των ταξίμετρων και της κατάστασης του οχήματος. Ως προς αυτά τα τελευταία, αναστέλλεται έως το 2020 η υποχρέωση αντικατάστασης των παλαιών οχημάτων.
Ειδικότερα σύμφωνα με το νομοσχέδιο για τα Ταξί στους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων απαγορεύεται:
α. Η επιλογή επιβατών και προορισμών για τους οδηγούς ΤΑΞΙ.
β. Η με υπαιτιότητά τους διακοπή της μίσθωσης ήδη μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
γ. Η είσπραξη κομίστρου διάφορου του νομίμου για τους οδηγούς ΤΑΞΙ και διάφορου του συμφωνημένου για τους οδηγούς οχημάτων ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ.
δ. Η άρνηση της μίσθωσης μη μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ.
ε. Η μη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του επιβάτη ως προς τη διαδρομή και τον προορισμό.
στ. Η απρεπής, ανάρμοστη, άσεμνη προκλητική ή απειλητική καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμπεριφορά προς τους επιβάτες και τους άλλους οδηγούς (όπως υβριστικές εκφράσεις, χειρονομίες κ.λπ.).
ζ. Το κάπνισμα εντός του οχήματος.
η. Η άρνηση της μίσθωσης μη μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ σε ΑμεΑ.
θ. Να εισπράττουν κόμιστρο διάφορο του νομίμου και με οποιονδήποτε τρόπο.
ι. Να οδηγούν το όχημά τους υπό την επίδραση οινοπνεύματος, τοξικών-ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητά τους στην οδήγηση.
Οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων είναι υποχρεωμένοι:
α. Να εκτελούν την φορτοεκφόρτωση των αποσκευών του επιβάτη από και προς το πεζοδρόμιο οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα είκοσι (20) κιλά.
β. Μόλις αναλαμβάνουν τη μίσθωση να κατεβάζουν την πινακίδα με την επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΟ και να θέτουν σε λειτουργία το ταξίμετρο. Με το τέλος της διαδρομής και τον μηδενισμό του ταξίμετρου, είναι υποχρεωμένοι να ανεβάζουν την πινακίδα με την επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΟ.
γ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας να έχουν τις πινακίδες με τις επιγραφές ΕΛΕΥΘΕΡΟ και ΤΑΞΙ (ή ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ) σβηστές όταν το αυτοκίνητο είναι μισθωμένο και φωτεινές όταν δεν είναι μισθωμένο.
δ. Να ερωτούν τον επιβάτη όταν βγαίνει από τα όρια της περιμετρικής ζώνης, αν θα επιστρέψει σε σημείο εντός της περιμετρικής ζώνης και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης να κάνουν χρήση του τιμολογίου 2 (διπλή ταρίφα).
ε. Να μη θέτουν σε λειτουργία μουσικές συσκευές ούτε να ανοίγουν τα παράθυρα του αυτοκινήτου, χωρίς τη συγκατάθεση του επιβάτη. Για το άνοιγμα του παραθύρου του οδηγού δεν απαιτείται η συγκατάθεση του επιβάτη.
στ. Να διακόπτουν τη λειτουργία του ταξίμετρου όταν σταματήσει για λόγους που ευθύνεται ο ίδιος (όπως μικροεπισκευές, αλλαγή ελαστικών, ανεφοδιασμού με καύσιμα).
ζ. Να παραδίδουν στην αστυνομία ή στον κάτοχό του, οποιοδήποτε αντικείμενο που λησμονήθηκε στο αυτοκίνητο.
η. Να παρέχουν στον επιβάτη οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση (όπως κόμιστρο, διαδρομή).
θ. Να μεριμνούν για την κατάσταση καθαριότητας του αυτοκινήτου τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.
ι. Να μεριμνούν για την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών απαγορεύοντας τη μεταφορά εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών.
ια. Να μεριμνούν για τη διατήρηση των κατάλληλων εσωτερικών συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα.
Με τα Ε.Δ.Χ. ΤΑΧΙ επιτρέπεται η μεταφορά ασυνόδευτων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων, έως είκοσι (20) κιλά, εφόσον υπάρχουν συνοδευτικά έγγραφα όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Στις περιπτώσεις μεταφοράς ασυνόδευτων δεμάτων και αντικειμένων, το ταξίμετρο λειτουργεί όπως και σε κάθε άλλη διαδρομή. Για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, ο οδηγός δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ασυνόδευτων αντικειμένων, εφόσον προσκομίζονται τα αναγκαία συνοδευτικά έγγραφα.
Με τα μισθωμένα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα είναι υποχρεωτική και η μεταφορά των αποσκευών των επιβατών που τοποθετούνται στον ειδικό χώρο των αποσκευών, εφόσον με την τοποθέτησή τους δεν θίγονται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή του αυτοκινήτου από πλευράς βάρους και όγκου και επίσης δεν παραβιάζονται οι σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ.
Με τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα απαγορεύεται γενικά η μεταφορά ευφλέκτων ή εκρηκτικών υλών, καθώς και άλλων υλικών που ρυπαίνουν το χώρο του αυτοκινήτου.
Με τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα επιτρέπεται η μεταφορά κατοικίδιων ζώων με την προϋπόθεση ότι είναι καθαρά, ήρεμα, έχουν ένδειξη κτηνιατρικού ελέγχου, καταλαμβάνουν θέση μόνο στο δάπεδο του αυτοκινήτου και συνοδεύονται απαραίτητα από ένα άτομο και είναι τοποθετημένα σε ειδικό καλάθι ή φέρουν φίμωτρο. Ο οδηγός μπορεί να αρνηθεί τη μίσθωση εφ’ όσον δεν συντρέχουν αθροιστικά οι παραπάνω προϋποθέσεις ή εφόσον συντρέχουν λόγοι υγείας και είναι εφοδιασμένος με πιστοποιητικό γιατρού.
Ο οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει στο νοσοκομείο πρόσωπα, τα οποία χρειάζονται βοήθεια (όπως τραυματίες) ακόμη και από ατυχήματα στα οποία ο ίδιος δεν έχει ανάμιξη, εφόσον αυτό ζητηθεί από αρμόδια αρχή, η οποία επιλαμβάνεται του ατυχήματος.»
Υποχρεώσεις ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής, κατά περίπτωση, είναι υποχρεωμένος:
α. Να φροντίζει ώστε το αυτοκίνητο να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση από τεχνικής πλευράς. Εφόσον διαπιστώνει οποιαδήποτε βλάβη που είναι δυνατόν να επηρεάσει την ασφαλή οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου, το αποσύρει για άμεση επιδιόρθωση της βλάβης.
β. Να ελέγχει την ακριβή λειτουργία του ταξίμετρου (αν πρόκειται για ταξί) και να μεριμνά αμέσως για την επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης. Εφόσον διαπιστωθεί βλάβη στο ταξίμετρο, το αυτοκίνητο αποσύρεται για άμεση επιδιόρθωση της
βλάβης.
γ. Να χρησιμοποιεί οδηγούς που έχουν την ισχύουσα ειδική άδεια οδήγησης που προβλέπει ο Κανονισμός αυτός.
δ. Εφόσον του ζητηθεί από αρμόδια αρχή να καταθέσει τις κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας και την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για λόγους που αφορούν την τήρηση διατάξεων του Κανονισμού, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα αφαιρούμενα στοιχεία όπου τους ορίζονται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επόμενη της κοινοποίησής της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης ή της γνώσης αυτής από αυτόν.
ε. Να μεριμνά ώστε το αυτοκίνητο να φέρει τα προβλεπόμενα για τη συγκεκριμένη κατηγορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων εξωτερικά γνωρίσματα και εξαρτήματα.
στ. Να μεριμνά για την απαιτούμενη τακτική συντήρηση και ορθή λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού για τη θέρμανση, την ψύξη και τον αερισμό.
Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο πρόσωπα έχουν κάθε πρόσθετη υποχρέωση που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τον Κανονισμό αυτόν και από τις διατάξεις που ισχύουν για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων γενικά.
Υποχρεώσεις επιβατών που χρησιμοποιούν Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα
Οι επιβάτες πρέπει να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ασφάλεια της κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα πρέπει:
α. Να μην εμποδίζουν τον οδηγό με ενέργειές τους, κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
β. Να μην προσπαθούν να κατέβουν ή να ανέβουν στο αυτοκίνητο όταν αυτό κινείται.
γ. Να μην καπνίζουν.
δ. Να μην ανοίγουν τα παράθυρα και τις πόρτες χωρίς τη συγκατάθεση του οδηγού.
ε. Να είναι ευπρεπείς, ευγενικοί και να μην επιδεικνύουν ανάρμοστη, υβριστική προκλητική ή απειλητική συμπεριφορά καθ’ οιονδήποτε τρόπο, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
στ. Να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προξενήσει φθορά στο αυτοκίνητο.
ζ. Να μεριμνούν για τα μεταφερόμενα παιδιά, ζώα, αντικείμενα με ευθύνη τους.
η. Να μη ρίχνουν αντικείμενα εντός ή εκτός των οχημάτων και να μη ρυπαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
θ. Να τηρούν επιμελώς τις οδηγίες για τη μετακίνηση με μικρά παιδιά, για τη μεταφορά βρεφικών/ παιδικών καροτσιών, αποσκευών, ποδηλάτων, και κατοικίδιων ζώων.
ι. Να μην καταναλώνουν φαγητό και ποτό καθ’ όλη τη διάρκεια της μετακίνησής τους με αυτοκίνητα ταξί και μέχρι την αποβίβασή τους στον τελικό προορισμό τους.
Στις περιπτώσεις που ρυπαίνεται το αυτοκίνητο από τα μεταφερόμενα ζώα ή αντικείμενα ή από υπαιτιότητά του, ο επιβάτης είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την αποκατάσταση της καθαριότητας.
Στις περιπτώσεις που οι επιβάτες αναμένουν Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο για μίσθωση και μεταξύ των αναμενόντων, υπάρχουν τυφλοί ή ανάπηροι ή έγκυοι είναι υποχρεωτική η παραχώρηση της προτεραιότητας για μίσθωση σ’ αυτούς.
Ο επιβάτης δεν επιτρέπεται να ζητήσει από τον οδηγό μισθωμένου απ’ αυτόν Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου να διακόψει την κίνησή του και να σταθμεύσει σε σημείο της διαδρομής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του δεκαπενταλέπτου (15λέπτου), εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος που να δικαιολογεί την παράταση της αναμονής. Σε κάθε περίπτωση που ο επιβάτης απομακρύνεται από το μισθωμένο αυτοκίνητο ταξί ή αγοραίο οφείλει να επιδείξει στον οδηγό του αυτοκινήτου την αστυνομική του ταυτότητα, ή να καταβάλει το κόμιστρο προσαυξημένο κατά το κόστος αναμονής 15 λεπτών της ώρας.
Ο επιβάτης δεν επιτρέπεται να επιβιβάζεται σε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα με ρυπαρά ή μολυσμένα ρούχα.
Συνιστάται στην έδρα κάθε Περιφέρειας Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της τήρησης και την επιβολή κυρώσεων σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 98 του ν.4070/2012. Στις Περιφέρειες που διαθέτουν περισσότερες από μία Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών επιτρέπεται, με απόφαση του Περιφερειάρχη, η σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου σε κάθε Διεύθυνση. Έργο των Πειθαρχικών Συμβουλίων είναι η εκδίκαση των παραβάσεων του Κανονισμού Λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι παραβάσεις εκδικάζονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια της Περιφέρειας στην οποία έχει έδρα το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.
Κάθε παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, με πράξη ή παράλειψη, που είναι δυνατόν να καταλογισθεί, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Κάθε παράβαση του ποινικού κώδικα ή ειδικών ποινικών νόμων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του οδηγού που είναι δυνατόν να καταλογισθεί, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα
Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος είναι οι ακόλουθες:
1. Επίπληξη.
2. Διοικητικό πρόστιμο.
3. Αφαίρεση ειδικής άδειας οδήγησης.
2. Οι παραβάσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτων στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου κατατάσσονται ανάλογα με την αξιολόγησή τους, τη μέριμνα για την ασφάλεια των επιβατών και της σωματικής ακεραιότητας τους, τη συμπεριφορά και την υπευθυνότητα των οδηγών καθώς και την αναλογικότητα μεταξύ αξιολόγησης της παράβασης και επιπτώσεων αυτής στους επιβάτες στις κάτωθι κατηγορίες:
α) Χαμηλής αξιολόγησης.
β) Μεσαίας αξιολόγησης.
γ) Υψηλής αξιολόγησης.
3. Οι χαμηλής αξιολόγησης παραβάσεις τιμωρούνται με επίπληξη και πρόστιμο έως τριακόσια (300) ευρώ.
Οι μεσαίας αξιολόγησης παραβάσεις τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο από τριακόσια (300) έως και εξακόσια (600) ευρώ και αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης.
Οι υψηλής αξιολόγησης παραβάσεις τιμωρούνται με αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης για έξι (6) μήνες και επανεξέταση για την επανέκδοση αυτής.
Οι οδηγοί που παραβαίνουν διατάξεις του παρόντος Κανονισμού οι οποίες συνδέονται με αποδεδειγμένη χρήση αλκοόλ, τοξικών ουσιών, ναρκωτικών ουσιών θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα και την ασφάλεια των επιβατών, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ καθώς και με αφαίρεση της ειδικής άδειας για έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ καθώς και με αφαίρεση της ειδικής άδειας για ένα (1) έτος για την επανέκδοση της οποίας απαιτείται επανεξέταση.
Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα, τηλεφωνικό κέντρο και υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms) παραπόνων και καταγγελιών των επιβατών για παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτων.
Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση μεταφορικού έργου
Φυσικά, ή νομικά πρόσωπα, που παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης οποιουδήποτε είδους για τη μεταφορά επιβατών (όπως ενδεικτικά είτε μεταξύ οδηγού οχήματος και επιβάτη είτε μεταξύ οδηγού οχήματος και κυρίου ή νομέα ή κατόχου του οχήματος είτε μεταξύ κυρίου ή νομέα ή κατόχου του οχήματος και επιβάτη), λογίζεται ότι ασκούν ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών, εάν με οποιοδήποτε τρόπο (α) επηρεάζουν την τιμή της υπηρεσίας μεταφοράς (αμέσως ή εμμέσως δια της παροχής εκπτώσεων ή επιδοτήσεων κομίστρου ή άλλων τρόπων διαμόρφωσης του τελικά καταβαλλόμενου ποσού από τον καταναλωτή) ή (β) επηρεάζουν τις κρίσιμες πτυχές της υπηρεσίας μεταφοράς (όπως καθορισμός των ελάχιστων προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν τα αυτοκίνητα ή καθορισμός των διαδρομών και των χρονικών περιόδων στις οποίες αναμένεται αυξημένος αριθμός πελατών ή αυξημένα κόμιστρα).
Η υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης είναι, στην περίπτωση αυτή, απλώς επικουρική και δευτερεύουσα. Οι μεταφορικές υπηρεσίες παρέχονται και στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις, που ρυθμίζουν τις μεταφορικές υπηρεσίες από επιβατηγά δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) οχήματα.
Σε περίπτωση λειτουργίας φορέα διαμεσολάβησης, που εμπίπτει στις παραπάνω διατάξεις, χωρίς την άδεια της παρ. 2 επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 ευρώ, εφαρμόζεται η παρ. 8 και απαγορεύεται για διάστημα 2 ετών τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ίδρυσαν τον φορέα διαμεσολάβησης να ιδρύσουν άλλον φορέα διαμεσολάβησης είτε αμέσως είτε διά συγγενών μέχρι β’ βαθμού είτε δια νομικών προσώπων στα οποία ορίζουν ή ελέγχουν την διοίκηση ή κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου. Στην παραπάνω απαγόρευση υπόκεινται και τα μέλη διοίκησης του νομικού προσώπου ή τα πρόσωπα που κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου της εταιρείας.
Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση για την μετακίνηση επιβατών
με οχήματα ιδιωτικής χρήσης
1. Φυσικά, ή νομικά πρόσωπα, που παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης οποιουδήποτε είδους για τη μεταφορά επιβατών (όπως ενδεικτικά είτε μεταξύ οδηγού οχήματος και επιβάτη είτε μεταξύ οδηγού οχήματος και κυρίου ή νομέα ή κατόχου του οχήματος είτε μεταξύ κυρίου ή νομέα ή κατόχου του οχήματος και επιβάτη), λογίζεται ότι ασκούν ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών, εάν με οποιοδήποτε τρόπο (α) επηρεάζουν την τιμή της υπηρεσίας μεταφοράς (αμέσως ή εμμέσως δια της παροχής εκπτώσεων ή επιδοτήσεων κομίστρου ή άλλων τρόπων διαμόρφωσης του τελικά καταβαλλόμενου ποσού από τον καταναλωτή) ή (β) επηρεάζουν τις κρίσιμες πτυχές της υπηρεσίας μεταφοράς (όπως καθορισμός των ελάχιστων προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν τα αυτοκίνητα ή καθορισμός των διαδρομών και των χρονικών περιόδων στις οποίες αναμένεται αυξημένος αριθμός πελατών ή αυξημένα κόμιστρα).Η υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης είναι, στην περίπτωση αυτή, απλώς επικουρική και δευτερεύουσα.
Η εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό διενεργείται και στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις, που ρυθμίζουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Απαγορεύεται κάθε είδους ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση για την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και έννομη σχέση μετακίνηση επιβατών με οποιοδήποτε όχημα ιδιωτικής χρήσης, εκτός της ρυθμιζόμενης δια του παρόντος.
Σε περίπτωση λειτουργίας φορέα διαμεσολάβησης χωρίς την άδεια της παρ. 2 επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 ευρώ, εφαρμόζεται η παρ. 8 και απαγορεύεται για διάστημα 2 ετών τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ίδρυσαν τον φορέα διαμεσολάβησης να ιδρύσουν άλλον φορέα διαμεσολάβησης είτε αμέσως είτε διά συγγενών μέχρι β’ βαθμού είτε δια νομικών προσώπων στα οποία ορίζουν ή ελέγχουν την διοίκηση ή κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου.
Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (ΑΝ 118), και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (ΑΝ 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (ΑΝ 82), η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας τριών (3) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) Αυτοκινήτων απαγορευομένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά.
Στο Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων τηρείται ψηφιακό μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται πριν την έναρξή τους, με ευθύνη των εκμισθωτών, και τηρούνται όλα τα στοιχεία των παραπάνω συμβάσεων. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων, που προβλέπονται με τις διατάξεις των δύο (2) προηγουμένων εδαφίων, επιβάλλεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή άλλο οριζόμενο από αυτόν όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον εκμισθωτή απαγόρευση κατάρτισης σύμβασης εκμίσθωσης με οδηγό επιβατηγού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου (ΕΙΧ) για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και σε περίπτωση υποτροπής για χρονικό διάστημα έξι
(6) μηνών. Για την επιβολή της ποινής ενημερώνεται αμέσως το παραπάνω Μητρώο.
Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης προ της παρόδου της ελάχιστης προβλεπόμενης εκ του νόμου διάρκειάς της. Στην περίπτωση που η σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη της ελάχιστης προβλεπόμενης εκ του νόμου απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της, εκτός αν, για το διάστημα μετά την πάροδο της ελάχιστης προβλεπόμενης εκ του νόμου διάρκειάς της, συμφωνούν και τα δύο (2) μέρη και εφόσον υποβληθεί ηλεκτρονική γνωστοποίηση της πρόθεσης λύσης στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών ή στην περίπτωση της μονομερούς καταγγελίας ο εκμισθωτής γνωστοποιήσει ηλεκτρονικά τον λόγο της καταγγελίας στην παραπάνω υπηρεσία εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση δύο (2) μονομερών καταγγελιών σε διάστημα ενός (1) έτους ελέγχεται η νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησης του εκμισθωτή.
Ο οδηγός παντός επιβατικού ιδιωτικής χρήσεως (ΕΙΧ) οχήματος, ο οποίος διενεργεί επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε άλλο φορέα ή πρόσωπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ο ιδιοκτήτης αυτού, εφόσον είναι πρόσωπο διαφορετικό του οδηγού, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων(3.000) ευρώ
πηγη .aftodioikisi.gr

Από xiromeropress

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *