Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ

Ο Δήμος Ξηρομέρου προκειμένου να αρθεί η απόφαση που αφορά τη μη καταλληλότητα τον νερού για ανθρώπινη κατανάλωση τον Αστακού, έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

1.-Έχει στεγανοποιηθεί η υδρομάστευση των πηγών Λάμπρας.
2.-Έχει σφραγιστεί το πηγάδι.
3.-Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση τον ποιμνιοστασίου.
4.-Έχει γίνει υπερύψωση όλων των φρεατίων της υδρομάστευσης προς αποφυγή διείσδυσης βρόχινου νερού που μπορεί να μεταφέρει ρύπους.
5.-Έχει γίνει καθαρισμός όλων των δεξαμενών.
6.-Όλοι οι χλωριωτές είναι σε άριστη κατάσταση και λειτουργούν κανονικά.
7.-Αποκαταστάθηκαν μεγάλος αριθμός των ζημιών κατά μήκος του δικτύου.
8.-Στεγανοποιήθηκαν και δημιουργήθηκαν υπερυψώσεις στους σωλήνες αναρρόφησης από τη δεξαμενή.
9.-Καθαρίστηκε ο χώρος πέριξ της υδρομάστευσης και της υπόγειας δεξαμενής από τη βλάστηση.
10.-Πραγματοποιήθηκε – μετά από αίτημα μας – από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Χημική Ανάλυση των πηγών Λάμπρας και της βρύσης καταναλωτή, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα πόσης του νερού, το οποίο κρίθηκε ότι «Πληροί τον όρους της οδ. 98/83/ΕΚ και της ΥΔ Υ2/2600/2001», των οποίων τα αποτελέσματα σας παραθέτουμε παρακάτω.
11.-Έγιναν μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις τόσο στην πηγή, όσο και στη δεξαμενή και στο δίκτυο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τις οποίες παραθέτουμε παρακάτω.
Μετά από σχετική ενημέρωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και συνεννόηση με τους αρμοδίους, βρισκόμαστε σε αναμονή της απόφασης για την έγκριση της καταλληλότητας του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση………..


http://mytikaspress.blogspot.gr