dimarxeio-astakou
Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου
Ξηρομέρου» για διάρκεια εικοσιτεσσάρων (24) μηνών (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός
έτους.
Ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης υπηρεσίας άνευ Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται στο ποσό
των 235.483,87€ (ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α., ανέρχεται στο ποσό των 292.000,00 €).
Η παρούσα αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών
κίνησης των οχημάτων του Δήμου Ξηρομέρου καθώς και των αναγκών των Νομικών
προσώπων αυτού, για δύο χρόνια με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολό
της για όλα τα είδη καυσίμων στην μέση τιμή, που προκύπτει, από τον πίνακα τιμών που
εκδίδει το Τμ. Εμπορίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας για τα καύσιμα.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της
προαναφερόμενης διαδικτυακής πύλης σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ Α/120/29-5-2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ
Β/2677/21-10-2013).
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 25 / 10 /2016, ημέρα Τρίτη και
ώρα 08:00 και ημερομηνία λήξης υποβολής 7 / 11 /2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 Μετά
την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, ήτοι 11 / 11 /2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr)
Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής Ελληνικοί και Αλλοδαποί οικονομικοί φορείς
(επιχειρήσεις) παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι ανωτέρω
επιχειρήσεις είτε αυτοτελώς είτε εν συμπράξει θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη
εμπειρία, την τεχνογνωσία και την ικανότητα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις
τους.
Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μιας επιχείρησης σε
περισσότερες από μία συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
ύψους 2% χωρίς Φ.Π.Α. είτε επί του συνόλου της προϋπολογιζόμενης υπηρεσίας δαπάνης είτε
σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου θα αφορά μέρος των υπό προμήθεια
προϊόντων 2% εκτός Φ.Π.Α.
Τα αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ξηρομέρου.
Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Ιωάννης Μακρής τηλ.: 2646360526 και
Ραλάτου Ζαχαρούλα, τηλ.:2646360530, e-mail: technical@dimosxiromerou.gr
Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης θα
βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθούν οριστικά οι υπηρεσίες (άρθρο 46 Ν.
3801/2009 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΓΑΛΟΥΝΗΣ

Από xiromeropress

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *