Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Από 3,80 το εισιτήριο επιβατών από το Κάλαμο για το...

Από 3,80 το εισιτήριο επιβατών από το Κάλαμο για το Νυδρί Λευκάδας,δείτε αναλυτικά!


Καθορίστηκε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή καθαρού ναύλου οικονομικής θέσης επιβατών, ιδιωτικής χρήσης επιβατικών (Ι.Χ.Ε.) οχημάτων μήκους μέχρι 4,25 μέτρων και ανά μέτρο μήκους φορτηγών (Φ/Γ) οχημάτων, κατά κατηγορία πλοίου,
ηλικία και κατά σύνδεση, πέραν των οποίων η τιμολόγηση θεωρείται υπερβολική και αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον, όπως αυτή προκύπτει από την εφαρμογή των αντίστοιχων μεθόδων υπολογισμού ναύλων, σύμφωνα με την υπό στοιχείο (2) απόφαση της παρούσας, αναπροσαρμοζόμενη σύμφωνα με τις υπό στοιχείο (3), (6), (7), (9), (10) και (11) αποφάσεις για τις δρομολογιακές γραμμές «ΚΑΛΑΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΚΑΣΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και «ΚΑΛΑΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ– ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ως ακολούθως:

Επισημαίνεται ότι ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση, υφίσταται σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων στα εκτελούμενα με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας μισθούμενα ή αποκλειστικής εξυπηρέτησης δρομολόγια, καθώς και στις συνδέσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 της υπ’ αριθμ.3323.1/02/08/21-032008 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας , Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄530).
meganisinews.eu