Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2023
Αρχική ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ Βάσει αριθμού ζώων και απαιτήσεων τροφής οι συνδεδεμένες ζωοτροφών

Βάσει αριθμού ζώων και απαιτήσεων τροφής οι συνδεδεμένες ζωοτροφών

Βάσει αριθμού ζώων και απαιτήσεων τροφής οι συνδεδεμένες ζωοτροφών
Σε συνάρτηση µε τον αριθµό ζώων που δηλώνει και τις διατροφικές απαιτήσεις τους, θα δίνεται η συνδεδεµένη ενίσχυση σε δικαιούχους που παράγουν ζωοτροφές και δεν τις διαθέτουν προς πώλησηΌλοι οι υπόλοιποι θα είναι υποχρεωµένοι για τη χορήγηση της ενίσχυσης να προσκοµίζουν τιµολόγιο πώλησης ποσότητας που αντιστοιχεί στα στρέµµατά τους σε κτηνοτρόφο ή έµπορο, ώστε να πληρωθούν και το αντίστοιχο πριµ.

Αυτές είναι οι αλλαγές στις συνδεδεµένες ενισχύσεις που αφορούν τη µηδική (8,3 ευρώ/στρέµµα) και τα πρωτεϊνούχα ψυχανθή (19,2 ευρώ/στρέµµα) και θα ισχύσουν από το ΟΣ∆Ε του 2023. Τα παραπάνω αναφέρονται στο στρατηγικό σχέδιο της ελληνικής ΚΑΠ, και στόχο έχουν να µπει µία τάξη στις συνδεδεµένες ζωοτροφών και ειδικότερά στη διακίνησή τους χωρίς τιµολόγια.

Σηµειώνεται πως στα ψυχανθή θα είναι σχεδόν διπλάσια η επιδότηση σε σχέση µε σήµερα. Αναλυτικότερα για το 2023 θα ισχύσουν τα εξής:

Κτηνοτροφικά ψυχανθή

∆ικαιούχοι της συνδεδεµένης ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή (κτηνοτροφικό κουκί, κτηνοτροφικό ρεβίθι, κτηνοτροφικό µπιζέλι, βίκος, κτηνοτροφικό λαθούρι, λούπινο, ρόβι, σόγια) σε επιλέξιµες εκτάσεις.

Στις εκµεταλλεύσεις που παράγουν πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή και παράλληλα διατηρούν µηρυκαστικά:

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης, είναι η προσκόµιση τιµολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος, για το µέρος της παραγόµενης ποσότητας πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών που παραδίδεται σε µεταποιητική µονάδα ή σε έµπορο/αγοραστή του προϊόντος.
Η υπόλοιπη παραγόµενη ποσότητα πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, η οποία χρησιµοποιείται ως ιδιοπαραγόµενη ζωοτροφή για τα ζώα της εκµετάλλευσης, εξαιρείται από την παραπάνω υποχρέωση.
Η ποσότητα αυτή θα υπολογίζεται σε συνάρτηση µε: α) τον αριθµό και το είδος των µηρυκαστικών ζώων και β) τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου µηρυκαστικού ζώου σε πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή.

Σανοδοτικά ψυχανθή

∆ικαιούχοι της συνδεδεµένης είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή (µηδική και τριφύλλι) σε επιλέξιµες εκτάσεις.

Στις εκµεταλλεύσεις που παράγουν πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή και παράλληλα διατηρούν κτηνοτροφικό κλάδο µηρυκαστικών:

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης, είναι η προσκόµιση τιµολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος, για το µέρος της παραγόµενης ποσότητας πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών που παραδίδεται σε µεταποιητική µονάδα ή σε έµπορο/αγοραστή του προϊόντος.
Η υπόλοιπη παραγόµενη ποσότητα πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, η οποία χρησιµοποιείται ως ιδιοπαραγόµενη ζωοτροφή για τα ζώα της εκµετάλλευσης, εξαιρείται από την παραπάνω υποχρέωση. Η ποσότητα αυτή θα υπολογίζεται σε συνάρτηση µε: α) τον αριθµό και το είδος των µηρυκαστικών ζώων και β) τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή.
Γιώργος Κοντονής
Agronews

0Shares