Ο πρωτογενής τομέας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας θα έπρεπε να αποτελεί κινητήριο δύναμη του συνόλου της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας. Με ένα μοντέρνο καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης της περιφέρειας με αποκέντρωση και σύνδεση της αγροτικής υπαίθρου με τα αστικά κέντρα που θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων.

Δυστυχώς όμως αυτό δεν συμβαίνει αντίθετα παρουσιάζεται σε μια ελεύθερη πτώση τα τελευταία τρία χρόνια μείωση των καλλιεργούμενων γεωργικών εκτάσεων σε όλες τις βασικές καλλιέργειες κατά 18,8%  ενώ πολύ χειρότερη είναι η κατάσταση στην κτηνοτροφία με το ζωικό κεφάλαιο να μειώνεται σε ποσοστό 24,2% όπου σύμφωνα με την ΕΛΣΑΤ, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά ή κατά κύριο επάγγελμα με την αγροκτηνοτροφία, μειώθηκαν (-31%). Η εκρηκτική αύξηση του κόστους παραγωγής με το κύμα ανατιμήσεων και το υψηλό κόστος ενέργειας έχει “τσακίσει” στην κυριολεξία το σύνολο των αγροτών και των κτηνοτρόφων  που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες με αρκετούς από αυτούς να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πρωτογενή παραγωγή, γιατί δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν. Η μοναδική αύξηση η οποία σαφώς και δεν οφείλεται σε κάποιον κεντρικό σχεδιασμό εθνικό η περιφερειακό παρατηρήθηκε στις βιολογικές καλλιέργειες (19,9% ) οι οποίες όμως αντιπροσωπεύουν μόνο το 5,5% των συνολικών καλλιεργειών. Είναι λοιπόν ορατό ότι η παραγωγή συγκεντρώνεται σε ολοένα και λιγότερα χέρια και σε μια χώρα κατεξοχήν αγροτική να παρουσιάζεται αρνητικό εξωτερικό ισοζύγιο τροφίμων και ζώντων ζώων. Δραματικές είναι οι συνέπειες της συνεχιζόμενης ακρίβειας και για τους αγρότες & κτηνοτρόφους του Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας. Η εκτόξευση κόστους λιπασμάτων, ενέργειας, πρώτων υλών, εργατικού κόστους και μεταφορικών, συμπιέζει μέχρι εξαφάνισης το εισόδημά τους και συρρικνώνει την παραγωγή

Η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα στην χώρα αλλά κυριότερα στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας και ειδικότερα στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας που αποδεδειγμένα έχει όλες τις δυνατότητες παραγωγής είναι επιτακτική ανάγκη ώστε να μην οδηγηθούμε μεσοπρόθεσμα σε ερήμωση της υπαίθρου και μαρασμό του αγροτικού τομέα. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να σχεδιαστούν ανά περιοχή ώστε να προσδιοριστεί ο κατάλληλος τύπος καλλιέργειας στην οποία μπορεί να εξειδικεύεται η κάθε περιοχή. Σε ότι αφορά στο Δήμο  μας η παραγωγική ανασυγκρότηση πρέπει να προσδιορίζεται σε μια σειρά από παρεμβάσεις όπως :

Στη γεωργία

 • Ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας
 • Προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών που ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις θα προσφέρει στους καλλιεργητές σημαντικές απολαβές ενώ από την παραγωγή των βιοκαυσίμων θα καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες της περιοχής και να εξάγεται το υπόλοιπο της παραγωγής. Βασικός μας στόχος ως νέα Δημοτική αρχή είναι η επιλογή, ένταξη, επιμόρφωση, οικονομική και επιστημονική υποστήριξη αγροτών & νέων αγροτών στις ενεργειακές καλλιέργειες με ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο ανταποδοτικό αναπτυξιακό σχεδιασμό καινοτόμων καλλιεργειών.
 • Ανάπτυξη συμβολαιακής γεωργίας
 • Υιοθέτηση πρακτικών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Στην κτηνοτροφία

 • Ανάπτυξη βιολογικής κτηνοτροφίας
 • Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφικών μονάδων με βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου, εκσυγχρονισμό του μηχανικού εξοπλισμού, υιοθέτηση ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών επεξεργασίας υπολειμμάτων, αύξηση του μεγέθους των μικρών ποιμνίων και βελτίωση των μεθόδων εκτροφής
 • Καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών
 • Ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων
 • Ανάπτυξη κτηνοτροφίας με αξιοποίηση των ζωικών προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ

Στην αλιεία

 • χωροθέτηση μονάδων υδατοκαλλιεργειών μικρής κλίμακας σε συγκεκριμένες περιοχές, στις παραδοσιακά αλιευτικές περιοχές του νομού, όπου υπάρχει παράδοση και σχετική τεχνογνωσία και οι οποίες εξειδικεύονται σε είδη που παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά.
 • Οι μονάδες αυτές πληρούν όλους τους κανονισμούς για την ομαλή λειτουργία τους και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
 • Οι αλιείς και οι υδατοκαλλιεργητές του νομού λαμβάνουν μέρος σε ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια που διεξάγονται από τους αρμόδιους φορείς και επιμορφώνονται σε νέες μεθόδους καλλιέργειας που διασφαλίζουν υψηλής ποιότητας παραγωγή και προστασία του περιβάλλοντος.
 • Εκσυγχρονισμός των μέσων και των μεθόδων αλιείας, με την επιλογή των πλέον κατάλληλων στα πλαίσια της ήπιας εκμετάλλευσης του θαλάσσιου πλούτου.
 • Σύσταση ειδικής υπηρεσίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας και του ελέγχου των αλιευτικών μονάδων και υδατοκαλλιεργειών.

Στις δύσκολες στιγμές που περνάει ο τόπος οι Δήμοι θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να εφαρμόσουν πολιτικές με γνώμονα την τοπική ανάπτυξη.  Δεν μπορούμε να συζητάμε για αυτοδιοίκηση και για οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια αν από μόνοι μας ως οργανισμοί δε μεριμνήσουμε και δε χαράξουμε πολιτική αυτόνομη και ανεξάρτητη. Στο πρόγραμμά μας που έχει γνώμονα το συμφέρον και την προστασία του Δήμου και των Δημοτών ο πρωτογενής τομέας είναι ένας από τους κεντρικούς άξονες που θα μας οδηγήσουν σε μια σύγχρονη και αειφόρος ανάπτυξη ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στον Δήμο μας και δίνοντας επιτέλους όραμα και ποιότητα ζωής στους δημότες.

Βασίλης Σώζος

Υπ. Δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτσας

Από xiromeropress