Το πετάλωμα του αλόγου με τον παραδοσιακό τρόπο είναι μια τέχνη που χάνεται σιγά σιγά με το χρόνο, όμως ο Γεώργιος Δ. Τσαΐκος από τη Βόνιτσα,….. έμαθε τα ¨μυστικά¨ της απαιτητικής και χρήσιμης αυτής εργασίας και εκτός από το δικό του άλογο ¨πεταλώνει και ¨κάποια άλογα φίλων . Ο Γ. Τσαΐκος αποτελεί μέλος του Ιππικού Ομίλου Βόνιτσας.

Το πετάλωμα περιλαμβάνει την κοπή του νυχιού, το λιμάρισμα και γενικά την προετοιμασία της οπλής να δεχθεί το πέταλο.

 

Από xiromeropress