Νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας είναι από σήμερα 17 Ιανουαρίου και μέχρι την λήξη της θητείας της τωρινής Δημοτικής Αρχής, ήτοι στις 31/12/2023 οι Ανδρέας Καλαντζής και Παναγιώτα Πανταζή, μετά την σημερινή απόφαση του Δημάρχου Ακτίου Βόνιτσας κ. Αποστολάκη.

Ο Ανδρέας Καλαντζής θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Από την πλευρά της η Παναγιώτα Πανταζή η οποία να σημειωθεί ότι ορίστηκε ως άμισθη Αντιδήμαρχος θα έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι έχουν ανανεωθεί ήδη οι θητείες των κ.κ. Βίτσα Δημήτριου, Τσακάλη Νικόλαου και Προδρομίτη Σωτήρη.

Από xiromeropress