Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣΔήμος Ακτίου Βόνιτσας : Την Τετάρτη 25 Απριλίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμος Ακτίου Βόνιτσας : Την Τετάρτη 25 Απριλίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).
Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 25 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.-Περί αποδοχής ένταξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ως δικαιούχου της Πράξης « ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5010572 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Ελλάδα 2014/2020». (Εισηγητής Δήμαρχος)
2.-Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης – Υποβολή Πρότασης – Έγκριση των τηρούμενων διαδικασιών και έγκριση Διαθεσιμότητας –Επάρκειας Ομάδας Έργου στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο: «Επανάχρηση Κτιριακού Συγκροτήματος Ιαματικών Πηγών Αγίου Βαρβάρου Τρύφου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας συνδυαζόμενη με το Φυσικό Απόθεμα και το Τοπίο» (Εισηγητής Δήμαρχος)
3.-Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης – Υποβολή Πρότασης – Έγκριση των τηρούμενων διαδικασιών και έγκριση Διαθεσιμότητας –Επάρκειας Ομάδας Έργου στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» του Άξονα Προτεραιότητας 2 με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΑΛΑΙΡΟΥ)». (Εισηγητής Δήμαρχος)
4.-Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ III του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Άξονας Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας (Εισηγητής Δήμαρχος)
5.-Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ II του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Άξονας Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)
6.-Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ I του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Άξονας Προτεραιότητας: «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή/και συνοδευτικού Εξοπλισμού (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
7.-Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση Κτηρίου στο Δ.Δ. Παλιαμπέλων όπου θα στεγάσει ωδείο, φιλαρμονική και αίθουσες χορού και θεάτρου». (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
8.-Περί αιτήσεως του Μασούρα Αλέξιου του Αχιλλέα για παράταση μισθώματος του Δημοτικού Ιχθυοτροφείου «Μυρτάρι» στην θέση «ΧΩΡΑ». (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
9.-Παράταση μίσθωσεων των αιθουσών στο Κοινωνικοοικονομικό Κέντρο Πλαγιάς. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
10.-Ανανέωση σύμβασης της εταιρείας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. για την εκμίσθωση χώρου στη θέση «Λακοπούλα» της Τ.Κ. Πλαγιάς και επανακαθορισμός του ύψους του μισθώματος. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
11.-Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 1ου τριμήνου έτους 2018. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
12.-Θεώρηση επαγγελματικών άδειων υπαίθριου εμπορίου. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
13.-Περί έκτακτης επιχορήγησης Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)
14.-Περί έγκρισης απολογισμού της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» για το οικονομικό έτος 2017. (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)
15.-Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας,, λόγω παραίτησης.
16.-Λήψη απόφασης για την συνδιοργάνωση και χρηματοδότηση με το ποσό των 2.400 ευρώ, για την διεξαγωγή του 1ου Αναπτυξιακού Συνέδριου Αιτωλοακαρνανίας στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου, την Παρασκευή και το Σάββατο 4-5 Μαΐου 2018, με την συμμετοχή των Οργανισμών της Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος – Δήμοι Αιτωλοακαρνανίας) τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς του Νομού και εκπροσώπους της Κεντρικής Εξουσίας (Υπουργοί-Υφυπουργοί –Γενικού Γραμματείς), με κύριους άξονες τις υποδομές, τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα, την πορεία του ΕΣΠΑ, την αυτοδιοίκηση. (Εισηγητής Δήμαρχος)
17.-Κατανομή ποσού ύψους 44.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 σε Δήμους της χώρας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. (Εισηγητής Δήμαρχος)
18.-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας για την Επιτροπή που αφορά στην παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω οφειλών. (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)
19.-Συμπλήρωση και τροποποίηση της αρίθ.76/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου περί «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ».(Εισηγητής Δήμαρχος)
20.-Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση δρόμου Κατούνα -Λουτράκι» (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
21.-Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε τρίτους.(Εισηγητής Δήμαρχος)
22.-Αναγκαστική προσκύρωση τμήματος εμβαδού 60τ.μ. επί της Αγίου Γεωργίου από τις αιτήσεις: Νικολάου Περδικάρη και Παπαδούλας Λύτρα. (Εισηγητής Δήμαρχος)
23.-Έγκριση εισόδου –εξόδου σε αδόμητο οικόπεδο, ιδιοκτησίας Σακκά Γερασιμούλας. (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)
24.-Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, με θέμα την επικείμενη κατάθεση του Νομοσχεδίου από το Υπουργείο Εσωτερικών περί αλλαγής του Καλλικράτη, στην Αθήνα στις 17 Απριλίου 2018 καθώς και σε Συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 18 και 19 Απριλίου 2018 στην Αθήνα με θέμα «Η Μεταρρύθμιση στη Λειτουργία του Κράτους Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη».(Εισηγητής Δήμαρχος)
25.-Περί καθορισμού ύψους αμοιβής για πληρωμή δικηγόρου στην υπόθεση αγωγής για χρηματική ικανοποίηση ψυχικής οδύνης, αλλά και για αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής κατά του Δήμου μας.( Εισηγητής Δήμαρχος)
26.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και καταβολής εξόδων κίνησης. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
27.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.( Εισηγητής Δήμαρχος)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ
* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.