Η Δημοτική Αρχή στη τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου απέσυρε τα θέματα προς ψήφιση του Τεχνικού προγράμματος και κατά συνέπεια και του  Προϋπολογισμού αφού το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος του

 

Θα θυμίσουμε ότι η   Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ξηρομέρου σε εισήγηση της,  εκ αφορμής της εναλλακτικής πρότασης Τεχνικού Προγράμματος που κατέθεσε η αντιπολίτευση,  είχε “καταγγείλει”  προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  : 

1. ότι η  διαβίβαση στην τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ξηρομέρου των φακέλων  που αφορούν τις επιχορηγήσεις του ΥΠ.ΕΣ. έγινε με  ΕΛΛΙΠΉ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   και μόνο  κατόπιν  συνεχών  οχλήσεων

2. Δεν  διαβιβάστηκαν στην  καθ ύλη αρμόδια τεχνική Υπηρεσία τα   τεχνικά δελτία ,  τεχνικές εκθέσεις ,προϋπολογισμοι κλπ

3. Ότι αδυνατεί ως  τεχνική υπηρεσία του Δήμου  να εκτελέσει την κατά νόμο υποχρέωση της να εκφέρει άποψη ( βλ.ΚΑΕ60.7331.026) καθώς ο αντίστοιχος φάκελος  ΔΕΝ  είχε  κατατεθεί στην Υπηρεσία του Δήμου με αποτέλεσμα η Υπηρεσία να μην γνωρίζει τη φύση και την εξειδίκευση των χρηματοδοτήσεων του ΥΠΕΣ

Επιπλέον επισήμανε με το πιο ξεκάθαρο τρόπο  ότι το κατατεθέν από την Δημοτική Αρχή   τεχνικό πρόγραμμα στο Δ.Σ. δεν  θα έπρεπε  να περιλαμβάνει  κωδικούς από  :

 👉πιστώσεις παροχής υπηρεσιών- εργασιών  

👉πιστώσεις προμηθειών  

Εν ολίγοις η αρμοδία  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  Ξηρομέρου αναφέρει- “καταγγέλει”  ότι συντάχθηκε (άραγε  από ποιους;;) και κατατέθηκε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα τεχνικό πρόγραμμα  εν πλήρη αγνοία της  ,όπου οι συντάκτες του, συμπεριέλαβαν κωδικούς   και πιστώσεις που από τη φύση τους δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθούν    

Η Δημοτική Αρχή στη τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου απέσυρε το τεχνικό πρόγραμμα και η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου στην υπ αριθ 3/2022 απόφαση της  ΥΠΟΧΡΕΩΘΗΚΕ μετά την δημοσιοποίηση του θέματος εκ των πραγμάτων   , να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ξηρομέρου και να  τροποποιήσει το τεχνικό πρόγραμμα.

ΔΕΙΤΕΕΔΩ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2022   κατά -1.000.000 ευρώ

Είναι φανερό ότι η Δημοτική Αρχή Ξηρομέρου αντί να επιδιώκει ως οφείλει τη συνεργασια και τη  συνδρομή  της αρμοδίας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  την θεωρεί εμπόδιο “στις επιδιώξεις  στα σχέδια και τα οράματα της” , και είναι πλέον σύνηθες  να την  παρακάμπτει ή και να την αγνοεί ..Άραγε γιατί;;;

Ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα είναι στρατηγικές πολιτικές επιλογές της κάθε Δημοτικής Αρχής , στο πλαίσιο βέβαια που ορίζουν οι θεσμικοί και οικονομικοί περιορισμοί του κεντρικού κράτους και δείχνει το όραμά της,  για τον Δήμο .

Όμως παρά τις επί μέρους  “διορθώσεις” από την Εκτελεστική Επιτροπή το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου  δεν αντιμετωπίζει τα ουσιαστικά κοινωνικά προβλήματα και τα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών μας.

 Είναι φανερό και στο πιο καλόπιστο ότι το τεχνικό πρόγραμμα διαμορφώνεται σε μια κατεύθυνση απλής διαχείριση, απουσιάζει ένας ολοκληρωμένος συνολικός σχεδιασμός με αποτέλεσμα να υπάρχουν  “σκόρπια” έργα που δεν συνδέονται μεταξύ τους για να υπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο.

Είναι ένα ανεκτέλεστο, μη υλοποιήσιμο και καθόλου ρεαλιστικό Τεχνικό Πρόγραμμα , χωρίς στοιχειώδες όραμα για την τοπική κοινωνία, χωρίς σχέδιο και προοπτική για τον Δήμο, που δεν αμβλύνει ούτε κατ ελάχιστο  τις τοπικές ανισότητες μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων και που ξεκάθαρα υπηρετεί   μικροπαραταξιακες σκοπιμότητες  .

αμβλύνει τις τοπικές ανισότητες μεταξύ των τοπικών διαμερισμάτων αμβλύνει τις τοπικές ανισότητες μεταξύ των τοπικών διαμερισμάτων

Που εν τέλει διακρίνεται  :

-για κατάτμηση ομοειδή έργων ανά δημοτική ενότητα εις βάρος της διαφάνειας και  των συμφερόντων του Δήμου

– για  άνιση και άδικη κατανομή των οικονομικών πόρων εις βάρος των Τοπικών Κοινοτήτων 

Εξίσου  σημαντικό και άξιο αναφοράς είναι ότι αποκαλύπτεται  η πολιτική αδυναμία ή  και η αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής  να πείσει την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί από τους πολίτες για την ορθότητα των θέσεων της αλλά  και την δυνατότητα της  να δεχτεί  διαφορετικές προσεγγίσεις.

 Και ο φόβος της αδυναμίας πολύ συχνά πλέον μετατρέπεται  σε θεσμική εκτροπή…

ΗΛΙΑΣ Ν. ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ

Από xiromeropress