XIROMEROPRESS TV • ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΜΑΣ

Τρίτη, 15 Ιουνίου, 2021
Αρχική Uncategorized ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ: «Αντικατάσταση Αντιδημάρχου και εκχώρηση αρμοδιοτήτων».

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ: «Αντικατάσταση Αντιδημάρχου και εκχώρηση αρμοδιοτήτων».

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ: «Αντικατάσταση Αντιδημάρχου και εκχώρηση αρμοδιοτήτων».

Ο Δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτσας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα
Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του
Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
“Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας,
σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει”.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40),
αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, σύμφωνα με τα οποία ο
πληθυσμός του ανέρχεται στους 17.370 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι.
8. Τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. α) εγκ.82/59633/20.08.2019 και β) εγκ.48/ 22119/ 7-4-2020 με
θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (ΦΕΚ 2128/τ.Β’/22-
09-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 373/07-02-2020, τεύχος Β΄).
10. Την αρίθ.76/2019 και με αριθ.πρωτ.10063/02-09-2019 (ΑΔΑ:9Ο83Ω6Ζ-ΕΥΚ) απόφαση
Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και εκχώρηση αρμοδιοτήτων»,
11. Την αρίθ.111/2020 και με αριθ.πρωτ.11479/30-09-2020 (ΑΔΑ:Ω742Ω6Ζ-ΙΙΓ) απόφαση
Δημάρχου «Ανάκληση Αντιδημάρχου»,
12. Το γεγονός ότι μετά την παραπάνω ανάκληση της Αθηνάς Βέμη-Καρέλου από το αξίωμα
της Αντιδημάρχου κενώθηκε η θέση Αντιδημάρχου για το υπόλοιπο της θητείας και για το
χρονικό διάστημα έως 31-08-2021
13. Την ανάγκη της εύρυθμης και διαφανούς λειτουργίας του Δήμου και της εξυπηρέτησης των
πολιτών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας στη θέση της ανακληθείσας Αντιδημάρχου Αθηνάς Βέμη Καρέλου, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Σωτήριο Προδρομίτη του Νικολάου με
θητεία από 05-10-2020 μέχρι 31-08-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
2. Μεταβιβάζει στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο κ. Σωτήριο Προδρομίτη του Νικολάου, στον οποίο
θα παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες για όλες τις Δημοτικές
Ενότητες:
 Η ευθύνη εξοπλισμού, συντήρησης και λειτουργίας των παιδικών χαρών και αθλοπαιδιών
 Η μέριμνα για τη συντήρηση, αξιοποίηση, προστασία και σωστή διάθεση και λειτουργία
όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου.
 Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά
διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
 Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.
3. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο παρέχεται πέρα των ανωτέρω και η εξουσιοδότηση για την
υπογραφή εγγράφων της αρμοδιότητάς του.
4. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του
προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
5. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του,
με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των
καθηκόντων του.
6. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος
κ. Δημήτριος Βίτσας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Δημήτριου Βίτσα τα καθήκοντά του
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Πάντας και αντίστροφα.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Κων/νου Τσακάλη τις αρμοδιότητές
του ασκεί ο Νικόλαος Πάντας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου Σωτήριου Προδρομίτη τα καθήκοντά του
ασκεί ο κ. Κων/νος Τσακάλης.
– Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. αρίθ.76/2019 και με αριθ.πρωτ.10063/02-09-
2019 (ΑΔΑ:9Ο83Ω6Ζ-ΕΥΚ) προηγούμενη απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμός Αντιδημάρχων και
εκχώρηση αρμοδιοτήτων», όπως έχει.
7. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια,
σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
Ακτίου-Βόνιτσας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ