Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας στηριζόμενος στη διαφάνεια και τη νομιμότητα , έχοντας ως προτεραιότητα τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του και ως μέριμνα τους φορείς και τους πολίτες, έχει προβεί στην ενίσχυση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των δημοτικών υπηρεσιών.

O Δήμαρχος του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, κ. Γεώργιος- Θεόδωρος Αποστολάκης δήλωσε σχετικά: «Ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει να κάνει με τη διαφάνεια, την αυτοαξιολόγηση των Δήμων , αρχές που διέπουν και βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας των Αυτοδιοικητικών Προτεραιοτήτων».

Επιπροσθέτως, να επισημάνουμε ,ότι στο σύνολο των 332 Δήμων της Επικράτειάς μας και σε εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου ο εν λόγω εσωτερικός έλεγχος ήδη εφαρμόζεται σε ποσοστό 70% και ήδη διενεργείται μέσω ανεξάρτητου πιστοποιημένου εσωτερικού ελεγκτή, υπαγομένου στο Υπουργείο Οικονομικών, όπως ακριβώς κι εμείς στο δήμο μας εφαρμόζουμε, από τον μήνα Δεκέμβριο 2021 μέσω συμβάσεως βασισμένης στο άρθρο 9 παρ. 6 του Ν.4795/21.

Συγκεκριμένα ,για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο εσωτερικός έλεγχος είναι επιτακτική ανάγκη ,καθώς έχει σκοπό να εντοπιστούν λάθη και παραλείψεις που μπορούν να εκθέσουν τον Δήμο μας ,αλλά και να επηρεάσουν αρνητικά την κοινωνική παροχή του.

Επιπλέον, ως Δημοτική Αρχή είναι συνειδητή επιλογή μας να υλοποιήσουμε όλες τις επιταγές του Νόμου ,με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας, της νομιμότητας και της εξάλειψης οποιασδήποτε παραβατικής ενέργειας .

Έπειτα, η τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας σε όλες τις διαδικασίες των Δήμων ,στοχεύει στην προάσπιση των συμφερόντων του τόπου και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δημοτών.Τέλος, είναι η βάση της Δημοτικής Αρχής,την οποία εκπροσωπούμε.

     Ο Δήμαρχος Ακτίου -Βόνιτσας 
   Γεώργιος-Θεόδωρος Αποστολάκης.

Από xiromeropress