Κυριακή, 22 Μαΐου, 2022
Αρχική ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ  ΣΥΛΛΟΓΗ...

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ».

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ».

Γεώργιος Θεόδωρος Αποστολάκης

                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 21/4 ψηφίστηκε στην Οικονομική επιτροπή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας η Έγκριση προμελέτης του έργου με τίτλο:

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ».

Το προτεινόμενο έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ταμείο Ανάκαμψης και είναι προϋπολογισμού 10.504.806,77€.

Περιλαμβάνει:
✅Έργα συλλογής των λυμάτων με την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Μοναστηράκι.🌱
✅Έργα μεταφοράς των λυμάτων του οικισμού αυτού στο υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο της Βόνιτσας με την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς καθώς και την απαιτούμενη αντιστοίχως επέκταση της ΕΕΛ ( Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων) του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας .
✅Δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου για ενεργειακή αυτοτέλεια της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους.🌱💡
Για την επέκταση της ΕΕΛ ( Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων) συγκεκριμένα προτείνεται :
✅Η μετατροπή της υφιστάμενης γραμμής βιολογικής βαθμίδας παρατεταμένου αερισμού ,από συμβατικό σύστημα ενεργού ιλύος παρατεταμένου αερισμού σε βιοαντιδραστήρα μεμβρανών ,προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη επέκταση της υφιστάμενης ΕΕΛ εντός των υφιστάμενων δεξαμενών ελαχιστοποιώντας την απαραίτητη για νέα έργα ΠΜ. 🌍
✅Η αντίστοιχη αύξηση της δυναμικότητας της ΕΕΛ υπολογίζεται σε 8.000 ι.κ. από 5.000 που ήταν κατασκευασμένη δυναμικότητα της, μέχρι και σήμερα.
✅Με την προτεινόμενη τεχνική λύση ουσιαστικά στην ίδια έκταση( εντός των υφιστάμενων υποδομών) πραγματοποιείται η επέκταση της ΕΕΛ ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων αφού η εκροή του διηθήματος των μεμβρανών υπερδιήθησης που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της μεθόδου MBR είναι αντίστοιχη τριτοβάθμιας επεξεργασίας.
Ως εκ τούτου ουσιαστικά στην ίδια έκταση (εντός των υφιστάμενων υποδομών)➡️
✅ Επιτυγχάνεται η τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων, καθιστώντας ικανή την εκροή ακόμη και να επαναχρησιμοποιηθεί μελλοντικά είτε προς άρδευση ή για βιομηχανική χρήση.💧

Πρόκειται για ένα έργο που βοηθάει στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής και αναβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων του Μοναστηρακίου.

Δύναμη Πολιτών Συνεχίζουμε…

LIKE ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ