ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ✓
Η Δημοτική Αρχή ακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις και προωθεί την ένταξη του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021−2027, στο πρόγραμμα Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), οι οποίες αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων.
🆘 Στη συνέχεια της από 14/5/2021 συμμετοχής του Δήμου μας στη διαβούλευση με στόχο τη διαμόρφωση των βασικών κατευθύνσεων πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021−2027 (ΕΣΠΑ) ,που θα ξεκινήσει εντός του 2023 ,παραθέσαμε την Τρίτη 11/1/2023 εκ νέου και αναλυτικά τα έργα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας , τα οποία απαιτούν την αναγκαιότητα της ΟΧΕ .Η νέα διαβούλευση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κου Νεκτάριου Φαρμάκη , του Δημάρχου Ακτίου Βόνιτσας κου Γεώργιου-Θεόδωρου Αποστολάκη ,του Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας, της Διευθύντριας Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας, καθώς και των Συμβούλων του προγράμματος ΟΧΕ.
➡️Μερικά έργα εξ αυτών αποτελούν τα κάτωθι:
1. Αξιοποίηση του υδατορέματος Μοναστηρακίου και του καταρράκτη Σεπετού
2. Θεματικό πάρκο ναυμαχίας Ακτίου
3. Καταδυτικό πάρκο Πογωνιάς
4. Βοτανικός κήπος Δρυμού
5. Μπραντ νειμ (Βrand name)
6. Σχολές εκπαίδευσης ως προς τον Τουριστικό τομέα του Δήμου
7. Αλιευτικά καταφύγια
8. Θρησκευτικός Τουρισμός –περιήγηση στα Μοναστήρια του Δήμου μας
9. Νεοφυείς επιχειρήσεις , που αφορούν τους νέους επιστήμονες
10. Δράσεις ανάπτυξης πεζοπορικού τουρισμού 140 χλμ. και αναρρίχησης σε όλο τον Δήμο
11. Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων , όπως πλατειών και πάρκων σε όλα τα Τοπικά μας Διαμερίσματα .
➡️Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις διακρίνονται συγκεκριμένα σε:
• Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ), σε πόλεις με περισσότερους των 10.000 κατοίκων.
• Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ), για περιοχές της υπαίθρου με αναπτυξιακή υστέρηση, αλλά και με αναξιοποίητα συγκριτικά πλεονεκτήματα, με πληθυσμό από 10.000 μέχρι 150.000 κατοίκους.
• Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), είτε στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), είτε για άλλες περιοχές εκτός ΒΑΑ, με συγκεκριμένη θεματική αναπτυξιακή κατεύθυνση, σε σαφώς προσδιορισμένο χωρικό επίπεδο.
🆘Στο πλαίσιο του νέου επιχειρησιακού προγράμματος , ο Δήμος μας στοχεύει στο να προσδώσει σημαντική αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες αξιοποιώντας το κρυμμένο δυναμικό, που διαθέτουν το φυσικό περιβάλλον του , αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό του.
➡️Μέριμνά μας , αποτελεί η ανάληψη στοχευμένων παρεμβάσεων με την ύπαρξη ολοκληρωμένης πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον , όπως η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των νερών και των φυσικών πόρων.
🆘Με δεδομένο, ότι ο Δήμος μας βρίσκεται σε τροχιά τουριστικής ανάπτυξης επιδιώκουμε τη δημιουργία και άλλων των μορφών τουρισμού συμπεριλαμβανομένου του εναλλακτικού , μέσω των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε συνδυασμό με την προάσπιση και διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αποτελεί την πάγια θέση μας.
🆘 Με αρωγό την εμπειρία μας ,στοχεύουμε στην βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και εργασιακής απασχόλησης του ΤΟΠΟΥ και των ΔΗΜΟΤΩΝ μας.
Βασιζόμενοι σε κοινωνικούς όρους βελτίωσης της καθημερινής ζωής των πολιτών και τη διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας.
➡️Δύναμη Πολιτών , συνεχίζουμε με όραμά μας την ανάπτυξη του Δήμου μας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δημοτων μας.

Από xiromeropress