ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ:Δ/Σ 23/11/2021 Live Stream

0
78

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ:Δ/Σ 23/11/2021 Live Stream

https://youtu.be/GsUFIYCZqqU

<iframe width=”1231″ height=”692″ src=”https://www.youtube.com/embed/GsUFIYCZqqU” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>