Σάββατο, 13 Αυγούστου, 2022
Αρχική ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Έλεγχος ποιότητας νερού Δήμου Ξηρομέρου

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Έλεγχος ποιότητας νερού Δήμου Ξηρομέρου

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Έλεγχος ποιότητας νερού Δήμου Ξηρομέρου

Με την υπ αριθμ 151/2021 Απόφαση του ο Δήμαρχος Ξηρομέρου
εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο: «Έλεγχος ποιότητας νερού Δήμου Ξηρομέρου», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.493,88€ με Φ.Π.Α.με απ’ ευθείας ανάθεση στην επιχείρηση:‘’ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Α.Ε.’’ με το διακριτικό τίτλο ‘’ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.’’

 Ως χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα του ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

 ΑΔΑ: 6564ΩΚΖ-ΜΟ5 – Απόφαση 151/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση «Έλεγχος ποιότητας νερού Δήμο

0Shares
LIKE ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ