ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ :Νέο ρεκόρ απευθείας αναθέσεων στο Δήμο Ξηρομέρου..

0
229

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ :Νέο ρεκόρ απευθείας αναθέσεων στο Δήμο Ξηρομέρου..

Νέο ρεκόρ απευθείας αναθέσεων στο Δήμο Ξηρομέρου..

Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν σύννομα να προσφεύγουν και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για τον σκοπό αυτό

Συγκεκριμένα τον τελευταίο μήνα ελήφθησαν 16 αποφάσεις απευθείας αναθέσεων

ΑΔΑ: Ψ6Β2ΩΚΖ-ΧΛ5 - Απόφαση 85/2021https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A86%CE%922%CE%A9%CE%9A%CE%96-%CE%A7%CE%9B5
ΑΔΑ: ΨΙΜΓΩΚΖ-Β5Ι – Απόφαση 84/2021
ΑΔΑ: ΨΠΕΑΩΚΖ-Σ8Ω – Απόφαση 83/2021
ΑΔΑ: ΩΦΕ1ΩΚΖ-Ε8Ω – Απόφαση 82/2021
ΑΔΑ: 6ΟΝΣΩΚΖ-ΑΟΨ – Απόφαση 81/2021
ΑΔΑ: Ψ2ΔΕΩΚΖ-0ΚΝ – ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2021
ΑΔΑ: Ω28ΙΩΚΖ-ΑΡΓ – Απόφαση 79/2021
ΑΔΑ: ΨΗ15ΩΚΖ-ΓΛΔ – Απόφαση 76/2021
ΑΔΑ: ΡΦΣ0ΩΚΖ-ΗΙ0 – Απόφαση 74/2021
ΑΔΑ: 99ΥΣΩΚΖ-ΧΤΩ – Απόφαση 73/2021
ΑΔΑ: 6ΥΒΤΩΚΖ-ΖΛΜ – Απόφαση 70/2021
ΑΔΑ: 6Β1ΙΩΚΖ-Φ2Ο – Απόφαση 69/2021
ΑΔΑ: Ω14ΟΩΚΖ-ΙΘΔ – Απόφαση 68/2021
ΑΔΑ: Ω2ΗΦΩΚΖ-Ψ1Ρ – Απόφαση 66/2021
ΑΔΑ: ΨΞΔΑΩΚΖ-ΥΛΓ – Απόφαση 65/2021
ΑΔΑ: 9ΚΚ7ΩΚΖ-ΥΞ5 – Απόφαση

https://veloutsanews.blogspot.com

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here