Ένα θέμα  που πραγματικά ταλάνισε το Δήμο τα προηγούμενα χρόνια είναι η διαχείριση των οικονομικών και ειδικότερα οι προμήθειες και εκτελέσεις έργων και εργασιών με απευθείας ή ακόμη και προφορικές αναθέσεις.

Όταν παρέλαβε η σημερινή δημοτική αρχή  ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών  ανάφερε περιπτώσεις διαταγών πληρωμής που έγιναν από προφορικές αναθέσεις έργων – εργασιών και προμηθειών και που ο Δήμος πρέπει να πληρώσει λόγω δικαστικών διαταγών πληρωμής αλλά και δεσμεύσεων λογαριασμών

Ειδικότερα ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή , «ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – ΠΡΩΤΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» έκανε για λογαριασμό του Δήμου με αδιαφανή τρόπο, 23 προφορικές αναθέσεις συνολικού ποσού 675.216,13 € για εργασίες, προμήθειες και υπηρεσίες, χωρίς εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό, χωρίς να είναι εις γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς επιτροπές και πρωτόκολλα παραλαβής, χωρίς εν τέλει κανένα έλεγχο. 

Εκ των οποίων, οι 232.565,76 € σε προφορικές εργασίες, παρουσιάστηκαν ξαφνικά μετά το αποτέλεσμα των εκλογών στις 26 Μαΐου 2019!!!

 Η νυν δημοτική αρχή για τις  προφορικές εργασίες, προμήθειες και υπηρεσίες στον Δήμο Ξηρομέρου, οι οποίες έγιναν στην διάρκεια της θητείας της τέως δημοτικής αρχής προσέφυγε όπως αναφέρει για την “διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου” στους …ελεγκτικούς μηχανισμούς!! 

Έκτοτε κάθε φορά που διαπιστώνονται δικές της , διοικητικές αρρυθμίες , και αναθέσεις χωρίς διαγωνιστικές διαδικασίες  θυμάται προς συμψηφισμό και σύγκριση τα πεπραγμένα της τέως δημοτικής αρχής!!

Ερωτάστε κ. Δήμαρχε

Αν προτίθεται η Δημοτική Αρχή λίγους μήνες πριν τη λήξη της θητείας σας

👉να ενημερώσει δημόσια τους Δημότες και το Δημοτικό Συμβούλιο αν υπάρχουν για τα ως άνω  που καταγγείλατε πορίσματα των ελεγκτικών μηχανισμών και τι αναφέρουν ;

👉τι έπραξε η Δημοτική Αρχή, με αναλυτικά στοιχεία , για κάθε μια από τις περιπτώσεις των προφορικών αναθέσεων και ειδικότερα στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα διαπίστωσε ότι δεν έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία;

Εν τέλει κ. Δήμαρχε:

👉 ας απαντήσετε ξεκάθαρα υπήρξαν μη σύννομες ενέργειες από την τέως Δημοτική Αρχή; 

👉 κι αν ΝΑΙ  εσείς ως Δημοτική Αρχή  τι πραξατε για τη διασφάλιση  των συμφερόντων του Δήμου

https://veloutsanews.blogspot.com/

Από xiromeropress