Διαμαρτυρία και ενημέρωση του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Χρυσοβίτσας για κεραία κινητής τηλεφωνίας!

0
85

συλλογος
ΑΜΕΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
Αλλη μια πράξη και κίνηση επιβολής ανόμοιων και δυσμενών καταστάσεων που διέπουν και προσπαθούν να προσβάλλουν τη τοπική μας κοινωνία όπως και τις γύρω περιοχές και αυτό αφορά την εγκατάσταση μονάδας κινητής τηλεφωνιάς στο χωριό μας.
Επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά δεν είμαστε ενάντια στη μορφή επ’ενδυσης που θα δώσει τη δυνατότητα στον τόπο μας να αποκτήσει περισσότερες δυνατότητες, αλλά είμαστε ενάντια στον τρόπο και στο σημείο εγκατάστασης.
Με αφορμή το εγχείρημα που προσπαθούν να υλοποιήσουν στην προέκταση του χωριού μας,τη μονάδα κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή σε κατοικήσιμη περιοχή που θα βλάψει και θα αποφέρει σοβαρές συνέπειες και επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων μας.Η ασύρματη ακτιτνοβολία θα εξαπλώνεται με σοβαρές συνέπειες και θα απορροφάτε κυρίως απο τους κατοίκους της περιοχής.
Παρατηρήσεις
Οι Περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε φυσικές βιολογικές και κοινωνικές.
Α) Φυσικές:
Διάβρωση εδάφους, μόλυνση υδάτινων οδών και περιοχών συλλογής νερού.
Β) Βιολογικές:
Γ) Χλωρίδα και πανίδα:
Δ) Κοινωνικές:
Η ασφάλεια κατά την επιλογή του τύπου ή του πυλώνα και των κεραιών εγκατάστασης σε κατοικήσιμη περιοχή.
Συμπερασματικά αυτό που συνιστάται είναι η συνετή αποφυγή δηλαδή να μην εκθέτουμε τον εαυτ’ο μας σε κινδύνους χωρίς λόγο γι αυτό προτείνουμε αλλαγή τρόπου και σημείου εγκατάστασης της μονάδας κινητής τηλεφωνίας.Σημειώνοντας ότι ο άνθρωπος μέσα από τη διαδικασία εξέλιξης του δεν εχει αποκτήσει αμυντικούς μηχανισμούς εναντι της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας θα πρέπει να προστατεύεται απο τις εκάστοτε έννομες εταιρίες που προσβλέπουν σε μια τέτοια επένδυση έχοντας το δικαίωμα και τη δυνατότητα να παρέχουν καλύτερες συνθήκες αυτών,αποτρέποντας έτσι παραβιάσεις που θα εγκυμωνούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here