Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εξέδωσε νέα πρόσκληση σε σχέση με τις «Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Η πρόσκληση αφορά παρεμβάσεις (νέα έργα) που αφορούν την σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) και αναφέρονται στην αναβάθμιση και υλοποίηση κτιριακών παρεμβάσεων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες στα σχολικά συγκροτήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 6.600.000€ και η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων ορίστηκε στις 08/10/2018. Ενώ τέλος ως ελάχιστος προϋπολογισμός των προτάσεων ορίστηκε το ποσό του 1 εκατ. ευρώ και μέγιστος το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ.

Powered by WPeMatico

Από xiromeropress