Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΚΑΣΤΟΣ – ΚΑΛΑΜΟΣ – ΝΥΔΡΙ» και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου και την υποχρέωση διανυκτέρευσης του πλοίου στο Καστό Λευκάδας, έναντι μισθώματος επτακοσίων ενενήντα εννέα (€ 799,00) ευρώ, ανά πλήρες δρομολόγιο, στο νόμιμο εκπρόσωπο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, πλοιοκτήτη του Ε/Γ-Δ/Ρ πλοίου ΚΑΣΤΟΣ ΙΙ Ν.Π.11341, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2018.
Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2018 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 (Α΄145), όπως ισχύει.
Ημέρες εκτέλεσης δρομολογίων θ΄ανακοινωθούν μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών.
Η υπογραφή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητάς της από το Ελεγκτικό Συνέδριο και σύμφωνα με τους όρους της δεύτερης παραγράφου.
meganisinews.eu

Από xiromeropress

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *