Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ Δώρο Χριστουγέννων: Πότε πληρώνεται και τι μπορεί να κάνει ο εργαζόμενος εάν...

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε πληρώνεται και τι μπορεί να κάνει ο εργαζόμενος εάν δεν καταβληθεί εγκαίρως

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε πληρώνεται και τι μπορεί να κάνει ο εργαζόμενος εάν δεν καταβληθεί εγκαίρως
Η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους και στους δικαιούχους του ΟΑΕΔ έχει ήδη αρχίσει.

Οι εργαζόμενοι, καθώς και οι δικαιούχοι του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), πρόκειται -μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου- να λάβουν το δώρο Χριστουγέννων και η μη έγκαιρη καταβολή του συνιστά ποινικό αδίκημα των επιχειρήσεων.

Όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που απασχολήθηκαν εντός του διαστήματος από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου, δικαιούνται το δώρο Χριστουγέννων.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων

Όσοι εργάστηκαν ολόκληρο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31 Δεκεμβρίου, θα πάρουν δώρο Χριστουγέννων 25 ημερομίσθια ή έναν μισθό.

Ακόμα, όσοι εργάστηκαν μικρότερη διάρκεια, μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, τότε θα πάρουν ένα μέρος από το δώρο Χριστουγέννων αναλογικά με τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Η αναλογία αυτή, μάλιστα είναι 2 ημερομίσθια ή 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημερολογιακές (όχι εργασιακές) ημέρες εργασιακής σχέσης.

Οι μερικώς απασχολούμενοι θα πάρουν ως δώρο Χριστουγέννων ό,τι και οι πλήρως απασχολούμενοι βάσει, όμως, των μειωμένων, αναλόγως προς τον χρόνο απασχόλησής τους, αποδοχών.

Aπό το ανωτέρω χρονικό διάστημα υπολογισμού του δώρου δεν υπολογίζονται και αφαιρούνται οι τυχόν ημέρες άδειας άνευ αποδοχών, οι ημέρες ασθένειας για τις οποίες ο εργαζόμενος έλαβε επιδότηση από τον ΕΦΚΑ, οι ημέρες της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και οι ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας και των απεργιών.

Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Επίσης, το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου κατά την 10η Δεκεμβρίου και εφόσον λυθεί η εργασιακή σχέση πριν από αυτήν την ημερομηνία, τότε υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές κατά την ημέρα της λύσης της εργασιακής σχέσης.

Σημειώνεται ότι το δώρο Χριστουγέννων προσαυξάνεται και με την αναλογία του επιδόματος άδειας, δηλαδή με συντελεστή 0,04166 και στην έννοια των τακτικών αποδοχών εντάσσονται, επίσης, και η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας, εφόσον παρέχεται τακτικά, η αμοιβή της υπερεργασίας, εφόσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται τακτικά, καθώς και η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, εφόσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη.
Πότε καταβάλλεται

Η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων πρέπει να γίνει έως τις 21 Δεκεμβρίου και η μη καταβολή του συνιστά ποινικό αδίκημα, το οποίο διώκεται κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου σύμφωνα με τον Α.Ν. 690/45, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.8 παρ.1 του Ν. 2336/95.

Με βάση την προαναφερόμενη διάταξη, κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες αποδοχές του δώρου Χριστουγέννων, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες και χρηματική ποινή.

Η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί έως 48 ώρες μετά την τέλεση του αδικήματος και πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η μήνυση, για να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία, πρέπει να γίνει ενώπιον του οικείου Α.Τ. το αργότερο έως το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου, σκόπιμο όμως είναι να γίνει εντός της 22ας Δεκεμβρίου.

Σε κάθε περίπτωση, η παραγραφή του συγκεκριμένου πλημμελήματος γίνεται σε πέντε έτη από την τέλεση της πράξης.
Τι γίνεται σε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων

Ο εργαζόμενος έχει φυσικά δικαίωμα προσφυγής στην Επιθεώρηση Εργασίας, αλλά και άσκησης αγωγής στα πολιτικά δικαστήρια για την ικανοποίηση της σχετικής αξίωσής του.
Υπολογίστε online το δώρο Χριστουγέννων

Με τη νέα online εφαρμογή που έχει δημιουργήσει το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ δίνεται η δυνατότητα οι εργαζόμενοι να υπολογίσουν μόνοι τους το δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται, στον σύνδεσμο: www.kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php.
Τι ισχύει για τους δικαιούχους δώρου Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, οι πιστώσεις των επιδομάτων και του δώρου Χριστουγέννων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα γίνουν αυτόματα με απευθείας κατάθεση εκεί.

Όπως έγινε γνωστό, την Τρίτη (24/11), δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης.

Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ.

Υπενθυμίζεται ότι για όσους επιδοτούμενους ανέργους έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας, κατά το χρονικό διάστημα των προπληρωμών επιδομάτων, η προπληρωμή θα καταβληθεί, μετά τη δήλωση παρουσίας, η οποία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα gov.gr.

Επισημάινεται, τέλος, ότι η διαδικασία καταβολής του δώρου Χριστουγέννων, καθώς και του επιδόματος ανεργίας, στους δικαιούχους του ΟΑΕΔ πρόκειται να αρχίσει νωρίτερα και, συγκεκριμένα, στις 7 Δεκεμβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2021.