Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική ΑΓΡΟΤΙΚΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΝΕΑ Εγκρίθηκαν ενισχύσεις για κτηνοτρόφους λόγω χιονοπτώσεων

Εγκρίθηκαν ενισχύσεις για κτηνοτρόφους λόγω χιονοπτώσεων


Εγκρίθηκαν ενισχύσεις 2,1 εκατ. ευρώ ήσσονος σημασίας (de minimis) για 1650 κτηνοτρόφους που υπέστησαν ζημιές λόγω έντονων χιονοπτώσεων και ολικού παγετού.
Στο εν λόγω ποσό περιλαμβάνονται και σχετικές πιστώσειςγια αποζημιώσεις σε 27 κτηνοτρόφους του Αγίου Ευστρατίου που είχαν ζημιές λόγω ακρίδων και 51 κτηνοτρόφων της Θάσου λόγω πυρκαγιάς.
Αναλυτικά στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους (2.162.230,00 €) δύο εκατομμύρια εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα Ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 29 – 110. – Κ.Α.Ε 2111- οικ. έτους 2017 για την “για την χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σε 1650 κτηνοτρόφους της χώρας που υπέστησαν ζημιές λόγω έντονων χιονοπτώσεων και ολικού παγετού συνολικού ύψους 1.965.930,00€, σε 27 κτηνοτρόφους του Αγ. Ευστρατίου λόγω ακρίδων, συνολικού ύψους 72.390,00€ και 51 κτηνοτρόφων της Θάσου λόγω πυρκαγιάς συνολικού ύψους 123.910,00€ .
πηγη paseges.