ΝΕΑ ΤΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Εκτός χρηματοδότησης από το ΠΑΑ δύο έργα αγροτικής οδοποιίας από την Αιτωλοακαρνανία, το ένα στην Δ.Ε Αλυζίας.

Δύο προτάσεις για την αγροτική οδοποιία από την Αιτωλοακαρνανία μένουν εκτός χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Συγκεκριμένα με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας απορρίφθηκε η αίτησης για την χρηματοδότηση του έργου «Αγροτική Οδοποιία ΔΕ Αλυζίας Δ. Ξηρομέρου» και του έργου «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Αγ. Βλασίου Δ.Ε. Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου»

Πιο συγκεκριμένα η πρόταση για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αλυζίας Ξηρομέρου», με προϋπόλογισμό 595.000 €, αξιολογήθηκε αρνητικά ως προς τη βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίησή της, αφού λόγω της περιοχής που είναι εγκαταλελειμμένη χωρίς εντατικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου δικτύου δεν φαίνεται να συμβάλλει σε επαρκή βαθμό στην προώθηση της τοπικής οικονομίας και ανάπτυξης.
( ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ: Προκειται για το δρόμο προς το ΚΑΣΤΡΙ ΑΛΥΖΙΑΣ)

Ενώ η πρόταση για το έργο «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Αγ. Βλασίου Δ.Ε. Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου», με προϋπολογισμό 420.000 €, αξιολογήθηκε αρνητικά κατά τον έλεγχο πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης, καθώς από τον ορθοφωτοχάρτη που υποβλήθηκε διαπιστώθηκε πως η προτεινόμενη παρέμβαση βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού.

Powered by WPeMatico

Αφήστε ένα σχόλιο

comments