Τρίτη, 16 Αυγούστου, 2022
Αρχική ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Ενίσχυση Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας,δικαιούχοι,δικαιολογητικά!

Ενίσχυση Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας,δικαιούχοι,δικαιολογητικά!

%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82
Ειδοποιούνται οι ΔΗΜΟΤΕΣ του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας οι οποίοι δικαιούνται την εισοδηματική ενίσχυση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όπως υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους στο ΚΕΠ του Δήμου από 10/10/2016 εώς 30/11/2016.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από τον αρχηγό της οικογενείας ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΣ Ή ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ και θα συνοδεύονται με τα πλήρη δικαιολογητικά σε φωτοτυπία, διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700) ευρώ για τα τριακόσια (300) € και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για τα εξακόσια (600) €.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό , καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων τους από κάθε πηγή.
Ως μόνιμη κατοικία νοείται η συνεχής διαμονή στις παραπάνω περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών. Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται ολόκληρη ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου συμπλήρωσης της διετίας εντός του έτους στο οποίο αναφέρεται.
δικαιολογητικα
Για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του δικαιούχου ( Στο ΚΕΠ)
β) Φωτοτυπία ταυτότητας
γ) Βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου του δήμου ή της κοινότητας του τόπου διαμονής του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ. (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ)
δ) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος ΦΟΡ. ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΦΕΤΙΝΟ)
ε) Υπεύθυνη Δήλωση ότι «δεν έχω εισπράξει την οικονομική ενίσχυση άλλη φορά για την συγκεκριμένη οικογένεια για το ίδιο έτος».
στ)Φωτοτυπία 1η σελίδα βιβλιαρίου τραπέζης με πρώτο όνομα του δικαιούχου.
όλα τα δικαιολογητικα θα προσκομιζονται σε φωτοτυπια
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
τα ΚΕΠ συνδράμουν ΜΟΝΟ ως προς την υποδοχή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών και την αποστολή του στην αρμόδια για έλεγχο υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

0Shares
LIKE ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ