Τετάρτη, 17 Αυγούστου, 2022
Αρχική ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Ενημερωση του Δ. Σ. Ξηρομέρου για τα αποτελέσματα διοίκησης απο τον Εσωτερικό...

Ενημερωση του Δ. Σ. Ξηρομέρου για τα αποτελέσματα διοίκησης απο τον Εσωτερικό Έλεγχο

Ενημερωση του Δ. Σ. Ξηρομέρου για τα αποτελέσματα διοίκησης απο τον Εσωτερικό Έλεγχο
Σε εξέλιξη η Ενημέρωση του Δ.Σ. Ξηρομέρου  για τα αποτελέσματα διοίκησης από  τον Εσωτερικό Έλεγχο
 

Κατά την εξέταση του συνόλου των διαδικασιών που εφαρμόζει ο Δήμος για την επίτευξη της κανονικής και αποτελεσματικής διεξαγωγής των εργασιών, τήρησης των αρχών Διοίκησης, διασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων, πρόληψη και εντοπισμού απάτης και σφάλματος, της ακρίβειας και πληρότητας των λογιστικών εγγράφων και της έγκαιρης σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαπιστώθηκε από την ανάδοχο (ανάθεση συνολικού ποσού 20.000€) μετά από έλεγχο:
 👉Στα δύο νομικά πρόσωπα του Δήμου δεν υπάρχουν Ισολογισμοί και δεν έχουν έλεγχο από Ορκωτό Λογιστή και για αυτό υπάρχει χρηματικό πρόστιμο που θα πρέπει να καλύψει ο Δήμος με έκτακτη επιχορήγηση.
 👉Ο Δήμος δεν έχει πραγματοποιήσει καταγραφή ενδογενών δημοσιονομικών κινδύνων όπως οφείλει σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 👉Η οργανωτική δομή και λειτουργία του Δήμου παρουσιάζει αδυναμίες όσον αφορά τη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό, τα απαιτούμενα ειδικά προσόντα, τις υποδομές και τα πληροφοριακά συστήματα, τη λογιστική οργάνωση, τον εσωτερικό έλεγχο, πρόβλημα οργανωτικής δομής και εφαρμοζόμενων αναχρονιστικών διαδικασιών που απορροφούν ενέργεια χωρίς αποτέλεσμα.
 👉Ο Δήμος δεν έχει αποτιμήσει σημαντικής αξίας περιουσιακών στοιχείων του Δήμου και δεν έχει ολοκληρώσει και οριστικοποιήσει την περιουσιακή του κατάσταση
 👉Ο Δήμος δεν παρακολουθεί τα αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά και αποθέματα σε λογιστική-διαχειριστική αποθήκη και δεν προβαίνει σε απογραφή στο τέλος της χρήσης.
 👉 Ως προς την οικονομική διαχείριση α) Δεν εφαρμόζονται σημαντικές νομοθετικές διατάξεις β) Δεν τηρεί Αναλυτική Λογιστική που οφείλεται και στη μη πλήρη μηχανογράφηση των υπηρεσιών του γ) Αδυναμία συσχέτισης κόστους και εσόδου για τα ανταποδοτικά τέλη
 👉 Δεν υπάρχει διαδικασία ενημέρωσης που λαμβάνει η Διοίκηση από τις υπηρεσίες του Δήμου (προγραμματισμό και πορεία προμηθειών, έργων, πορεία είσπραξης ανά πηγή εσόδου, ταμειακό προγραμματισμό, ταμειακό κλείσιμο ημέρας, πορεία του Π/Υ)
 👉Καμία ενημέρωση από Νομικό Σύμβουλο του Δήμου παρότι υπάρχει εξωτερικός συνεργάτης του Δημάρχου αναφορικά με τις δικαστικές αποφάσεις
 👉Από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου δεν τηρείται διαδικασία παρακολούθησης της εισπραξιμότητας των απαιτήσεων, τον αριθμό των οφειλετών, το σύνολο των εισπραχθέντων οφειλών, τις οφειλές σε αμφισβήτηση, τις οφειλές που παραγράφηκαν κτλ Απουσία διαδικασίας εφαρμογής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης Απουσία πιστωτικής πολιτικής και επικοινωνίας με τους πιστωτές Αδυναμία στην διαδικασία επιβολής δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας
 👉Δεν έχουν καταστεί οριστικές οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου και δεν έχει γίνει έλεγχος από το Ελεγκτικό
 👉Δεν υπάρχουν στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης κινδύνων
👉Δεν υπάρχουν στοιχεία για το πλήθος και την αξία των εγγυητικών επιστολών που έχει λάβει ο Δήμος
 👉Χαμηλή εισπραξιμότητα των υπολοίπων από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (18,94%), με ελλείψεις στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης δημοτικών τελών
0Shares
LIKE ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ