Στους δήμους Ναυπακτίας, Θέρμου, Ξηρομέρου και Μεσολογγίου-δήλωση Κώστα Καραγκούνη

Χτες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Τρίτσης τα παρακάτω έργα που αφορούν περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

Στόχος του προγράμματος ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ.

Για τον Δήμο Ναυπακτίας: εγκρίθηκε το ποσό των 2.618.200,00 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση και βελτιστοποίηση λειτουργίας των υποδομών ύδρευσης και λυμάτων του Δήμου Ναυπακτίας. Η πράξη έχει δύο υποέργα:

-ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ένα σύστημα που θα περιλαμβάνει όργανα μέτρησης παροχής και πίεσης ανά αντλητικό συγκρότημα, με στόχο τον συνεχή έλεγχο του σημείου λειτουργίας, παράλληλα με τη δυνατότητα επέμβασης σε αυτό.
-ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού 999,9 KW, καθώς και συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης αυτού.

Για τον Δήμο Θέρμου: εγκρίθηκε το ποσό των 620.000,00 ευρώ και αφορά έργα υποδομής (βελτίωση οδοποιίας κοινοτήτων), πολιτιστικών εγκαταστάσεων (ανέγερση κοινωφελούς κτηρίου στο Πετροχώρι Θέρμου) και αθλητικών εγκαταστάσεων (ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου στο Θέρμο.

Για τον Δήμο Ξηρομέρου: εγκρίθηκε το ποσό των 37.200,00€ για τη δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής με θέμα την Επανάσταση του 1821 με τίτλο “Οι Δρόμοι της Επανάστασης” όπως επίσης και ψηφιακή ανάδειξη του πολιτιστικού & του τουριστικού πλούτου της περιοχής.

Για τον Δήμο Μεσολογγίου: εγκρίθηκε το ποσό των 3.285.000,00 ευρώ και αφορά τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Περιλαμβάνει εργασίες/επεμβάσεις για τη βελτίωση της βατότητας υφιστάμενων αγροτικών δρόμων:

– Εργασίες γενικών εκσκαφών για την εξομάλυνση και καλύτερη έδραση του δρόμου.
– Τοποθέτηση κοκκώδους υλικού για την επίχωση των τμημάτων που απαιτούνται για την προσαρμογή της υφιστάμενης οδού.
– Έργα καθαρισμού, υποστήριξης και προστασίας του δρόμου με ανακατασκευή υφιστάμενων τάφρων εκατέρωθεν του άξονα του δρόμου όπου απαιτείται.
– Τοποθέτηση σωληνωτών αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων για την προστασία των πρανών του δρόμου από διαβρώσεις και καταπτώσεις.
– Εργασίες οδοστρωσίας (διαμόρφωση υπόβασης και κατασκευή βάσης) από θραυστό υλικό λατομείου.
– Εργασίες ασφαλτόστρωσης του δρόμου, με εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης σε όλη την περιοχή και τοποθέτηση ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5cm, με χρήση κοινής ασφάλτου σε λωρίδα πλάτους ανάλογα με την περίπτωση.
– Δημιουργία οριζόντιας σήμανσης οδοστρώματος σε σημεία διασταύρωσης με βασικές οδούς.

Η σχετική ενημέρωση απο το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ  Κώστα Καραγκούνη, καταλήγει:

«Ο κ. Κ. Καραγκούνης κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας ήταν σε συνεχή επικοινωνία με το υπουργείο εσωτερικών όπως βεβαίως έχει επανειλημμένα τονίσει προς το υπουργείο, είναι αρκετά τα προβλήματα των υποδομών που χρίζουν βελτίωσης σε όλους τους δήμους του νομού.

Εξέφρασε όμως την ικανοποίηση του για την στήριξη και βεβαία θα επιμείνει στην προσπάθεια να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι Δήμοι».

Από xiromeropress