Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου, 2021
Αρχική ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα σε μονάδες του Αγρινίου

Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα σε μονάδες του Αγρινίου


Συνεχίζοντας το οδοιπορικό του στα έργα και τις δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας βρέθηκε σήμερα στην Αιτωλοακαρνανία, επισκεπτόμενος ξενοδοχειακή μονάδα και μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από απόβλητα χοιροτροφείου, στην περιοχή του Αγρινίου, που χρηματοδοτήθηκαν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.
«Το όραμά μας για ολοκληρωμένες στρατηγικές που απαντούν στην κρίση με έργα και όχι με λόγια υλοποιείται και σ΄ αυτή την περίπτωση. Προχωράμε μπροστά κοιτώντας τις προκλήσεις του αύριο και έχοντας απτές απαντήσεις σήμερα. Σχεδιάζουμε, διεκδικούμε, υλοποιούμε, ολοκληρώνουμε για τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας. Έχοντας ως όπλο τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ », σημείωσε ο Απόστολος Κατσιφάρας.
To επενδυτικού σχέδιο της εταιρείας Τσιαμάκη , που επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης , συνοδευόμενος από τους Αντιπεριφερειάρχες Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκο Μπαλαμπάνη, Υποδομών και Δικτύων Γιάννη Λύτρα , Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κώστα Καρπέτα και ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Δημήτρη Καραβίδα, αφορούσε στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο. Συγκεκριμένα η μονάδα χρησιμοποιεί τα απόβλητα παρακείμενης χοιροτροφικής μονάδας που ανήκει στον ίδιο φορέα, για την παραγωγή βιοαερίου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το ύψος της επένδυσης , που εγκρίθηκε ανήλθε στο ποσό του 1,2 εκατ. ευρώ, και αφορούσε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ και ολοκληρώθηκε εντός του 2017.
Η δεύτερη επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ήταν στο ξενοδοχείο «Εσπέρια» του Αγρινίου. Μια επένδυση που ολοκληρώθηκε και λειτουργεί στα πλαίσια της προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.
Ο Απόστολος Κατσιφάρας συνομίλησε με τους ιδιοκτήτες και θαύμασε από κοντά την υψηλή αισθητική του χώρου, σημειώνοντας πως η ξενοδοχειακή μονάδα αποτελεί ένα ακόμη τρανταχτό παράδειγμα πως οι σχεδιασμοί μας υλοποιούνται και η επιχειρηματικότητα στην Δυτική Ελλάδα στηρίζεται από την Περιφέρεια μας έμπρακτα.
Νέα προγράμματα επιχειρηματικότητας από το ΕΣΠΑ 2014-2017
Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι ο πρώτος φορέας Αυτοδιοίκησης που προχωρά σε προδημοσίευση πρόσκλησης επιχειρηματικότητας για το ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3,1 εκατομμύριων ευρώ. δημιουργώντας παράλληλα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας μια νέα ενότητα, «οδηγός επιχειρηματικότητας», για την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Με απλό τρόπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μπαίνοντας στο site της Περιφέρειας να δουν με κάθε λεπτομέρεια τις προϋποθέσεις, ώστε να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για ένταξη σε προγράμματα.
Ο προϋπολογισμός ανά επενδυτική πρόταση μπορεί να ανέρχεται μέχρι 200.000€.
Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:
Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων κυρίως ΜμΕ. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων της ΠΔΕ είναι στρατηγική οραματική επιλογή που συμβάλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.
Η ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (και υψηλής εξειδίκευσης) καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.
Σχεδιασμός για το 2018
Μια ολοκληρωμένη στρατηγική δυναμικού χαρακτήρα, με δράσεις στήριξης της Επιχειρηματικότητας για το επόμενο διάστημα που θα κορυφωθεί μέσα στο 2018, έχει σχεδιάσει και ήδη εκπονεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προχωρώντας με γνώμονα τη διασφάλιση και αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων πόρων και διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.
Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια έχει ήδη εξασφαλίσει και διαχειρίζεται προγράμματα και πόρους ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω διαφόρων εργαλείων χρηματοδότησης που μπορούν να στηρίξουν δράσεις και έργα.
Προσφάτως, δόθηκε η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Παναγιώτη Κορκολή, για την έγκριση της πρωτοποριακής πρότασης που είχε γίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (μετά από έγκριση από το ανώτατο συλλογικό όργανο, το Περιφερειακό Συμβούλιο), που αφορά στη ανάληψη της διαχείρισης από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενός προγράμματος προϋπολογισμού περίπου 29 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχή μας.
Έτσι με την απόφαση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα, η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού αναλαμβάνει το ρόλο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
«Στηριζόμαστε στα πόδια μας, στους εργαζόμενούς μας, στις κολώνες που κρατούν στιβαρά στις πλάτες τους ολόκληρη την Περιφέρειά μας, γιατί δίχως αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Με αυτές τις βάσεις πάμε γερά να στηρίξουμε και την μικρομεσαία επιχείρηση, που πλήττεται βάναυσα από την κρίση. Η επιχειρηματικότητα και η ενίσχυσή της, παραμένει ως βασική πολιτική προτεραιότητά μας, αφού από εκεί εξαρτάται η ανασυγκρότηση της χώρας μας, της Περιφέρειάς μας, της περιοχής μας, της κοινωνίας μας», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απ. Κατσιφάρας.
Οι νέες δράσεις στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Ειδικότερα, η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ, θα αναλάβει την υλοποίηση προγραμμάτων από το Ε.Π., με στόχο την ενίσχυση των ΜμΕ και της παραγωγικής βάσης της περιοχής μας μέσα από τέσσερις στοχευμένες δράσεις:
Καινοτομική Επιχειρηματικότητα – Επιχειρηματικότητα νέας γενιάς,
Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας. Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και δικτυώσεων,
Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση των ΜμΕ της ΠΔΕ,
Ανταγωνιστικότητα νεοφυών ή πολύ Μικρών επιχειρήσεων.
Να επισημανθεί πως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα έχει πλέον και δύο ακόμη χρηματοδοτικά εργαλεία στα χέρια της. Τον Αναπτυξιακό νόμο και τα προγράμματα για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.