Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου, 2023
Αρχική ΑΓΡΟΤΙΚΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΝΕΑ Επιδότηση έως 80% για φωτοβολταϊκά σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

Επιδότηση έως 80% για φωτοβολταϊκά σε αγρότες και κτηνοτρόφους.


Τη δυνατότητα να καταστούν ενεργειακά αυτάρκεις επενδύοντας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνδεδεμένες με το δίκτυο αλλά και αυτόνομες, έχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι και κυρίως οι νέοι, μέσω του νέου προγράμματος των σχεδίων βελτίωσης, προϋπολογισμού 230 εκατ. ευρώ, που πρόκειται να προκηρυχθεί στα τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου.

Με επιδότηση που κυμαίνεται από 40%-80% και για επενδυτικά σχέδια έως 150.000 για όλους αλλά και έως 250.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού, οι παραγωγοί μπορούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση των εξής ενεργειακών επενδύσεων, αυξάνοντας μάλιστα τη βαθμολογία, άρα και τις πιθανότητες ένταξής τους στο πρόγραμμα (εφόσον οι ενεργειακές επενδύσεις υπερβαίνουν το 15% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου βελτίωσης):

-Φωτοβολταϊκά συστήματα, συνδεδεμένα ή αυτόνομα.

-Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (θερμική ενέργεια – γεωεναλλάκτες, υδρογεώτρηση).

-Αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας.

-Ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες.

-Καυστήρες βιομάζας.

-Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

Για τη στήριξη των συγκεκριμένων επενδύσεων θα πρέπει:

-Να υποβάλλεται ενεργειακή μελέτη για την τεκμηρίωση της δυναμικότητας της επένδυσης σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση.

-Να προσκομίζεται, κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και όπου απαιτείται, κατάλληλη σύμβαση για αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering).

-Για τις περιπτώσεις των αυτόνομων επενδύσεων για τη χρήση ΑΠΕ, να τεκμηριώνεται με την αίτηση ενίσχυσης είτε η αδυναμία διασύνδεσης των εξυπηρετούμενων εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο είτε η αντιοικονομικότητα αυτής.

-Να τεκμηριώνεται η νόμιμη κατοχή των ακινήτων επί των οποίων χωροθετούνται οι επενδύσεις.

-Για την ενίσχυση αντλιών θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας απαιτείται συντελεστής απόδοσης μεγαλύτερος του τρία (COP>3).

-Οι επενδύσεις σε καυστήρες βιομάζας είναι επιλέξιμες για την παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Έως 4.100 ευρώ ανά kW η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη

Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο στο δίκτυο με σταθερές βάσεις 1000 €/kW

Αυτόνομο φωτοβολταϊκό με σταθερές βάσεις 2.200 €/kW

Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο στο δίκτυο ισχύος με ιχνηλάτες (trackers) 1.250 €/kW

Αυτόνομο φωτοβολταϊκό ισχύος με ιχνηλάτες (trackers) 2.500 €/kW

Γεωθερμία (θερμική ενέργεια-γεωεναλλάκτες) 1.500€/kWth

Γεωθερμία (θερμική ενέργεια-υδρογεώτρηση) 1.000€/kWth

Αντλίες θερμότητας 33.5 340€/kWth

Λέβητας βιομάζας 64€/kWth

Αιολικές εγκαταστάσεις σε διασυνδεδεμένο σύστημα με ισχύ >1kW 1.250 €/kW

Αιολικές εγκαταστάσεις σε μη διασυνδεδεμένο σύστημα με ισχύ >1kW 1.450 €/kW

Φωτοβολταϊκό, συσσωρευτές και μικρή Α €/Γ με σταθερές βάσεις 3.700 €/kW

Φωτοβολταϊκό, συσσωρευτές και μικρή Α €/Γ με ιχνηλάτες (trackers) 4.100 €/kW

Μικρή ανεμογεννήτρια (Α/Γ) με ισχύ <1kW 1.000€/kW Μικρή ανεμογεννήτρια (Α/Γ) με ισχύ <1kW και συσσωρευτές 2.500 €/kW Διευκρινίζεται ότι: «Οι επιλέξιμες δαπάνες του πίνακα αφορούν την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού, καθώς και την εκτέλεση συνοδών έργων (όπως εργασίες εκσκαφών για την εγκατάσταση συστημάτων γεωθερμίας), όπου αυτό απαιτείται. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές οι δαπάνες μελετών. Στην περίπτωση των αντλιών θερμότητας και των συστημάτων γεωθερμίας, η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη μπορεί να προσαυξηθεί έως 25% με προσκόμιση μελέτης που να αποδεικνύει την αναγκαιότητα της σχετικής υπέρβασης. Στις περιπτώσεις που απαιτούνται εργασίες διαμόρφωσης του αγροτεμαχίου για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, οι σχετικές δαπάνες είναι επιλέξιμες». Το ύψος της επιδότησης Το ύψος της επιδότησης διαμορφώνεται ως εξής: Νέοι αγρότες, είτε έχουν ενταχθεί στο ομώνυμο μέτρο του ΠΑΑ την τελευταία πενταετία είτε είναι κάτω των 41 ετών με επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ασχολούνται για πρώτη φορά με τη γεωργία, καθώς και γεωργοί σε ορεινές περιοχές: -80% στα νησιά Αιγαίου πελάγους κάτω των 3.100 κατοίκων, -70% στα νησιά Αιγαίου πελάγους άνω των 3.100 κατοίκων, -60% σε Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία, -50% στην Αττική. Γεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα: -80% στα νησιά Αιγαίου Πελάγους κάτω των 3.100 κατοίκων, -70% στα νησιά Αιγαίου Πελάγους άνω των 3.100 κατοίκων, -50% σε Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία, -40% στην Αττική. Υπόλοιποι γεωργοί στις κανονικές περιοχές: -80% στα νησιά Αιγαίου Πελάγους κάτω των 3.100 κατοίκων, -70% στα νησιά Αιγαίου Πελάγους άνω των 3.100 κατοίκων, -50% σε Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο, Κρήτη, -40% σε Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και Αττική. Πηγή: www.powergame.gr

0Shares