Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «βλέπε» σαλαμοποίηση των προτεινόμενων αιολικών πάρκων στην περιοχή του Ξηρομέρου

Αρνητικά γνωμοδότησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την κατασκευή αιολικού σταθμού στη θέση «Καλλίδρομος» του δήμου Ξηρομέρου.

Σε συνέχεια αρνητικής γνωμοδότησης και από το δήμο Ξηρομέρου η αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας γνωμοδότησε αρνητικά στην εγκατάσταση έξι ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 33 MW, η κατασκευή των οποίων χωροθετείται στην περιοχή των τοπικών κοινοτήτων Βασιλόπουλου και Καραϊσκάκη του δήμου Ξηρομέρου. Σε κάθε περίπτωση αξίζει να σημειωθεί ότι η οριστική αδειοδότηση δίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και σε αυτές της περιπτώσεις οι Δήμοι και οι Περιφέρειες απλώς γνωμοδοτούν.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αυτό γιατί, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «θα πρέπει να εξεταστεί το γεγονός μιας ενιαίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του συγκεκριμένου έργου στη θέση «Καλλίδρομος» με άλλο αιολικό σταθμό ισχύος 44 MW, που πρόκειται να κατασκευαστεί από την ίδια εταιρεία, στη θέση «Βέλουτσα» σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από την προαναφερθείσα θέση».

Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με την Επιτροπή Περιβάλλοντος πρόκειται πλέον για έργο της κατηγορίας Α1 ισχύος 74 MW. Και  αυτό προτείνεται γιατί ο κατακερματισμός ή αλλιώς η σαλαμοποίηση ενός έργου σε πολλά επιμέρους έργα αντιστρατεύεται τις αρχές της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ενιαία αντιμετώπιση και ενδεχομένως τι μη ορθή κρίση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

Μάλιστα η Επιτροπή Περιβάλλοντος της περιφέρειας επικαλείται και σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία, η κατάτμηση ενός έργου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν απαγορεύεται με ρητή διάταξη, αλλά εάν συντρέχουν οι συνθήκες (όπως όμορα γήπεδα, ίδιος δικαιούχος, χρονική σύμπτωση στην έκδοση των πράξεων) η κατάτμηση αυτή οδήγησε παράκαμψη της πιο σύνθετης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που επιτρέπει και τη συνθετική εξέταση και συνολική εκτίμηση των σωρευτικών συνεπειών και επιπτώσεων του όλου ενιαίου έργου και ως εκ τούτου απαγορεύεται.

Του Δημήτρη Παπαδάκη – Εφημερίδα Συνείδηση

Από xiromeropress