Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2023
Αρχική ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ Ερχεται η μείωση φόρου των κατ΄ επάγγελμα αγροτών

Ερχεται η μείωση φόρου των κατ΄ επάγγελμα αγροτών


Έως τις 31 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουν αποσταλεί, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα επικαιροποιημένα στοιχεία με τους ΑΦΜ των κατ’ επάγγελμα αγροτών προκειμένου να προσυμπληρωθούν οι κωδικοί 037-038 των φορολογικών τους δηλώσεων, ώστε να υποβληθούν χωρίς την επιβολή προστίμου οι απαραίτητες τροποποιητικές δηλώσεων μέχρι 31.10.2017, ώστε να τύχουν της μείωσης φόρου που δικαιούνται.
Βάσει αυτού είτε ο φορολογούμενος προσκομίσει έγγραφη βεβαίωση κατ’ επάγγελμα αγρότη από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) είτε όχι, η εκκαθάριση της δήλωσης πάντα θα γίνεται με βάση τα δεδομένα του τελευταίου ηλεκτρονικού αρχείου που έχει αποσταλεί.
Τα παραπάνω επισημαίνονται σε σχετική εγκύκλιο του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων, η οποία δόθηκε στην δημοσιότητα με ημερομηνία 14 σεπτεμβρίου και περιέχει οδηγίες εκκαθάρισης δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των αγροτών λόγω καθυστερημένης ταυτοποίησης των κωδικών 037/038 από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στην εν λόγω εγκύκλιο υπενθυμίζεται, επίσης, πως η μείωση του φόρου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Στο εισόδημα δεν περιλαμβάνονται η κύρια σύνταξη από τον ΟΓΑ, οι αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων υπαγόμενων σε ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και σε συναφείς χώρους, για έως εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια ανά έτος, καθώς και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στη ασφάλιση του ΟΓΑ.
paseges.gr

0Shares