XIROMEROPRESS TV • ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΜΑΣ

Τετάρτη, 28 Ιουλίου, 2021
Αρχική ΑΓΡΟΤΙΚΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΝΕΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ τρακτέρ , αλωνιστικών, παρελκόµενων, αρδευτικών δικτύων, φωτοβολταϊκών σταθµών...

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ τρακτέρ , αλωνιστικών, παρελκόµενων, αρδευτικών δικτύων, φωτοβολταϊκών σταθµών ΚΤΛ!

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ τρακτέρ , αλωνιστικών, παρελκόµενων, αρδευτικών δικτύων, φωτοβολταϊκών σταθµών ΚΤΛ!
Προ των πυλών φαίνεται ότι βρίσκεται μια προκήρυξη του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηµατικότητα» και «Επιχειρηµατικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», που υποστηρίζουν έργα του πρωτογενή τοµέα προϋπολογισµού από 50.000 ευρώ και άνω. Αγορές τρακτέρ, αλωνιστικών, παρελκόµενων, αρδευτικών δικτύων, φωτοβολταϊκών σταθµών και οποιαδήποτε προσπάθεια καθετοποίησης της παραγωγής είναι επιλέξιµες δράσεις προς ενίσχυση, µε ύψος επιδότησης έως 55% των δαπανών.

Εφόσον οι συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα σε κύκλους μελετητών ευσταθούν, η επίσημη ανακοίνωση δρομολογείται για τον Δεκέμβριο. Όπως εξηγεί στο Agronews.gr ο Ντίνος Μπλιάτσος, το ενδεχόμενο επαναπροκήρυξης είναι «99,9% βέβαιο». Μένει ωστόσο να φανεί ο βαθμός κατά τον οποίο μια τέτοια κίνηση θα επηρεαστεί από το κλίμα που διαμορφώνει η έξαρση του δεύτερου κύματος της πανδημίας και των συνεπαγόμενων μέτρων προστασίας, σε επίπεδο προϋπολογισμού αλλά και χρονοδιαγράμματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το πλαίσιο του νέου αυτού κύκλου δεν θα αποκλίνει από τους προηγούμενους, αν και υπάρχουν πιέσεις ώστε να ενταχθούν στο καθεστώς που διέπει τον κλάδο της αγροδιατροφής και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ζωοτροφών, που μέχρι τώρα δεν δικαιούνταν αντίστοιχα επίπεδα επιδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα επιδότησης έργων του πρωτογενή τοµέα που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ, κάτι που αφορά ιδιαίτερα σε µεγάλες κτηνοτροφικές µονάδες και θερµοκήπια µε τεχνολογίες συµπαραγωγής ενέργειας.

Επιπλέον, µερίδα µελετητών αναµένει τη διευκόλυνση µικρότερης κλίµακας επενδύσεων από αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις, δεδοµένου ότι έως τώρα επιδοτούνται έργα κόστους άνω των 100.000 ευρώ, µε εξαίρεση την πρόβλεψη για τους συνεταιρισµούς που µπορούν να ενταχθούν στον Αναπτυξιακό και για έργα ύψους 50.000 ευρώ. Ωστόσο υπάρχουν και εκείνοι που θεωρούν µια τέτοια αλλαγή αβέβαιη, αφού όπως εξηγούν, «ο Αναπτυξιακός είναι βαρύ εργαλείο, ιδανικό για µεγάλες επενδύσεις» µε το κόστος σύνταξης, κατάθεσης και παρακολούθησης του φακέλου να µην πέφτει κάτω από τα 3.000 ευρώ.

Σηµειώνεται εδώ πως στα δύο καθεστώτα του Αναπτυξιακού οι ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις του πρωτογενή τοµέα φτάνουν έως 55% των δαπανών του έργου και δίνονται εξολοκλήρου µε τη µορφή επιδότησης, ενώ στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνονται τρακτέρ, παρελκόµενα, µεγάλα µηχανήµατα όπως οι θεριζοαλωνιστικές, κτιριακές εγκαταστάσεις (αποθήκες, θερµοκήπια).

Παράλληλα, µε την προϋπόθεση ότι η παραγωγή δεν υπερβαίνει τη µέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας από την εκάστοτε εκµετάλλευση οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προχωρήσουν το επενδυτικό τους πλάνο µε την στήριξη των κονδυλίων του Αναπτυξιακού στον νέο κύκλο προσκλήσεων των καθεστώτων – προγραµµάτων του αναπτυξιακού νόµου (ν. 4399/2016) «Γενική Επιχειρηµατικότητα» και «Επιχειρηµατικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων».

Ενδεικτικά επιχορηγούµενα έργα που έχουν εκπονηθεί µέχρι στιγµής στον πρωτογενή τοµέα περιλαµβάνουν:

Ίδρυση Μονάδας Θερµοκηπίου: 53.519,6 ευρώ.

Ίδρυση Μονάδας Παραγωγής Ξυδιού: 2.911.436,3 ευρώ.

Ίδρυση Εσταυλισµένης Αιγοπροβατοτροφικής Μονάδας: 405.000 ευρώ.

Ίδρυση Μονάδας Τυροκοµείου: 84.000 ευρώ.
.antilalospress.gr/