Kάλυψη δαπανών πιστοποίησης µε ετήσιες ενισχύσεις ανά εκµετάλλευση 2.020 ευρώ για προϊόντα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, 1.300 ευρώ για οίνους ονοµασίας προέλευσης και 3.000 ευρώ για πτηνοτροφικά προϊόντα, προβλέπει η απόφαση που αφορά τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Υποµέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συµµετοχές σε συστήµατα ποιότητας» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης.

Από την εφαρµογή της συγκεκριµένης δράσης ωφελούνται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που είναι ενεργοί γεωργοί και υποβάλλουν ετησίως Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, καθώς και συλλογικοί φορείς που είναι καταχωρισµένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών. Η προκήρυξη αναµένεται να βγει τις επόµενες ηµέρες, ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόµενους.

Σηµειώνεται εδώ πως µέσω της πρόσκλησης µπορούν να πιστοποιηθούν όλοι οι βιοκαλλιεργητές ανεξαρτήτως αν βρίσκονται στο αντίστοιχο πρόγραµµα ενίσχυσης (Μέτρο 11). Για όσους όµως συµµετέχουν στο Μέτρο 11, κτηνοτρόφους και αγρότες, η ενίσχυση αυτή θα καλύψει τις δαπάνες µόνο όσων βρίσκονται στο στάδιο της µετατροπής (3ετία) καθώς για τους «παλιούς» (5ετία) το κόστος πιστοποίησης το καλύπτει το πρόγραµµα των Βιολογικών.

Συγκεκριµένα, µε βάση την απόφαση προβλέπεται ενίσχυση για νέες συµµετοχές στα εξής συστήµατα ποιότητας:

Βιολογική παραγωγή (ΒΠ) έως 2.020 ευρώ ανά εκµετάλλευση ετησίως.
Προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης και προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις στον αµπελοοινικό τοµέα (Οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ), έως 1.300 ευρώ ανά εκµετάλλευση ετησίως.
Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών (προϊόντα ΕΠΕ), έως 3.000 ευρώ ανά εκµετάλλευση ετησίως.

Η ενίσχυση παρέχεται σε ετήσια βάση για µέγιστη διάρκεια πέντε ετών, βάσει επιλέξιµων δαπανών και κατόπιν προσκόµισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγµατοποίηση αυτών (παραστατικά). Η ενίσχυση παρέχεται βάσει επιλέξιµων δαπανών και κατόπιν προσκόµισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγµατοποίηση αυτών (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο). Επιλέξιµες είναι οι πάγιες δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την εισαγωγή συστήµατος ποιότητας που λαµβάνει στήριξη και η ετήσια εισφορά συµµετοχής στο εν λόγω σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται µε σκοπό την εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές του συστήµατος.

Μεγάλη η ζήτηση για Νέους Αγρότες

Τεράστια καταγράφεται η ανταπόκριση για την επικείµενη προκήρυξη των Νέων Αγροτών προϋπολογισµού περίπου 100 εκατ. ευρώ για το 2020, που έχει αποκαλύψει η Agrenda µε πρωτοσέλιδο τίτλο.

Ο αγροτικός κόσµος υποδέχτηκε «ζεστά» την είδηση, κάτι που έχουν αντιληφθεί και οι διαχειριστικές αρχές, ενώ δεν αναµένεται κάποια θεαµατική αλλαγή ως προς την επιλεξιµότητα και το πριµ που κυµαίνεται κοντά στα 20.000 ευρώ. Επιπλέον, πρέπει να εξεταστούν και ζητήµατα που άπτονται των εκπαιδεύσεων των Νέων Αγροτών, ενώ ήδη έχει τεθεί υπόψη των αρχών, η κατάρτηση να είναι προαπαιτούµενο για να γίνει η ένταξη στο Μέτρο είτε στην επόµενη προκήρυξη, είτε στη νέα προγραµµατική περίοδο. «Έχουµε κάνει κουβέντα µε τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα Σέρκο Χαρουτουνιάν για να ανοίξει ο σχεδιασµός για την επόµενη περίοδο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Μπαγινέτας, κατά την 8η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όσον αφορά τώρα ειδικότερα τις εκπαιδεύσεις των Νέων Αγροτών που έχουν ήδη ενταχθεί στο Μέτρο, έχει γίνει ήδη σαφές πως θα πρέπει να έχουν τελείωσει µέχρι τον ερχόµενο Ιούνιο. Μέχρι στιγµής έχουν ανοίξει πάνω από 100 προγράµµατα κατάρτισης, ωστόσο θα πρέπει να ολοκληρωθούν συνολικά 771 προγράµµατα. «Η ποιότητα πρέπει να βελτιωθεί πολύ. Πρέπει να αλλάξουν πολά πράγµατα και έχουµε πολλές ιδέες ως προς τις αλλαγές, καθώς οφείλουµε να εντάξουµε στη διαδικασία το σύνολο του οργανισµού, έρευνα, σχολές κ.λπ», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά για την κατάρτιση των Νέων Αγροτών κατά την Επιτροπή Παρακολούθησης, ο διευθύνων σύµβουλος του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, Παναγιώτης Χατζηνικολάου.

Το άρθρο φιλοξενήθηκε στην εφημερίδα Agrenda που κυκλοφόρησε το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου μαζί με το περιοδικό «Wine Trails Top 50».
Γιώργος Κοντονής
Agronews

Από xiromeropress