Αντιδρά σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση του Δήμου Ξηρομέρου  στο υπό ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο  τεχνικό πρόγραμμα που κατέθεσε η  Δημοτική Αρχή .

Θέτοντας τρία  ουσιαστικά ζητήματα:

1👊Την κατακερμάτιση των κωδικών έργων-εργασιών και προμηθειών  ανά Δημοτική ενότητα 

2👊Την κατά κανόνα εκτέλεση έργων και εργασιών από τη Δημοτική Αρχή   με  «κατεπείγοντες διαδικασίες»

3👊Την άνιση κατανομή των πόρων στις Τ.Κ.

Ας δούμε λοιπόν για ποιο λόγο ακόμη και ο μετρ των απευθείας και προφορικών αναθέσεων τέως Δήμαρχος …αγανάχτησε, καθώς τα μαθητούδια  ξεπέρασαν το δάσκαλο!!!   

Α. Τι σημαίνει κατακερματίσει  των κωδικών έργων-εργασιών και προμηθειών   

Παράδειγμα: στο κατατεθέν  Τεχνικό πρόγραμμα προβλέπεται ποσό 138.000 ευρώ, που προορίζεται για την μίσθωση μηχανημάτων και τον καθαρισμό των φρεατίων

Αν κατακερματίσει η Δημοτική Αρχή το έργο έστω και ισόποσα  (138.000 € /3 =46000 €  ) ανά δημοτική ενότητα τότε δύναται :

👉να εκτελέσει τα έργα με απευθείας ανάθεση

👉 να επικαλεστεί «κατ επείγοντες διαδικασίες»

👉να μην υποστεί υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας αφού το ποσό δεν  υπερβαίνει των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Εν ολίγοις σε συνδυασμό των ανωτέρω,  δύναται  η Δημοτική Αρχή να δώσει το έργο , εργασία –προμήθεια σε όποιον εργολάβο θέλει (της αρέσκειας της) χωρίς μάλιστα να υποστεί κανένα υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας για την πράξη της από την Αποκεντρωμένη .

Β. Τι σημαίνει «κατεπείγοντες διαδικασίες» που χρησιμοποιεί κατά κόρον η Δημοτική Αρχή 

Η δημοτική αρχή επικαλούμενη :

👆υποστελέχωση  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και αδυναμία εκτέλεσης  έργων& εργασιών

👆ότι δεν έχει τα απαιτούμενα μηχανήματα
👆 ότι η προβλεπόμενη εργασία ή  προμήθεια  είναι απόρροια ενός εκτάκτου γεγονότος πολιτικής προστασίας

👆ότι ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 25.4.2022

👆 & το κορονοϊό

Δύναται (και το πράττει κατ εξακολούθηση ) να αναθέτει απ ευθείας το έργο ή την εργασία ή την προμήθεια  σε όποιον εργολάβο επιθυμεί χωρίς  να διενεργεί καμία διαγωνιστική διαδικασία και μάλιστα μπορεί  το όποιο κόστος της ανάθεσης του έργου  να προκύπτει απολογιστικά  κατόπιν τελέσεως των εργασιών

Γ. Άνιση κατανομή των οικονομικών πόρων του Δήμου στις Τ.Κ.

Παράδειγμα : Το τεχνικό πρόγραμμα συνεχιζόμενων και νέων έργων ,μελετών και προμηθειών του δήμου Ξηρόμερου για το 2020 & 2021 ήταν  14.076.314,1ευρώ. Από αυτό τον πακτωλό χρημάτων σε μια Κοινότητα όπως πχ το Βασιλόπουλο  με πληθυσμό 465  διατέθηκαν  μόλις 4000 ευρώ . Κάτι αντίστοιχο συνέβη στις πιο  πολλές Τ.Κ.

Έτσι θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελεί :

– άμεση αναγκαιότητα η κατανομή των πόρων  να γίνεται σε συνεργασία με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των ΤΚ αναλογικά  βάσει των πραγματικών αναγκών κάθε τοπικής κοινότητας λαμβάνοντας υπόψη και τα  πληθυσμιακά κριτήρια και όχι βάσει των  επιθυμιών των αρεστών & ημετέρων της  εκάστοτε Διοίκησης!

-θεσμική υποχρέωση των δημοτικών σύμβουλων ανεξαρτήτου δημοτικής παράταξης και πέραν από μικροπαραταξιακά συμφέροντα και προσωπικές επιδιώξεις , για «το καλό του Ξηρομέρου» να βρουν τον  απαιτούμενο κοινό  βηματισμό με όσες περισσότερες δύναται  συγκλίσεις   ιδιαίτερα στα μεγάλα  θέματα όπως ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα ..

 ΗΛΙΑΣ Ν. ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ

Από xiromeropress