Θετικά γνωμοδότησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Αιολικός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 16 MW στις θέσεις «Βελανιδιά», «Ζαφήρη» και «Πηγαδούλα», της ∆.Ε. Αµφιλοχίας του ∆ήµου Αµφιλοχίας και της ∆.Ε. Μεδεώνος του ∆ήµου Ακτίου – Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας»
To συγκεκριμένο έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία του Αιολικού Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) «Βελανιδιά», συνολικής ισχύος 16 MW, ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί στους ∆ήµους Αµφιλοχίας και Ακτίου – Βόνιτσας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Συγκεκριµένα το µεγαλύτερο τµήµα του έργου χωροθετείται εντός της ∆.Ε. Αµφιλοχίας του ∆ήµου Αµφιλοχίας και µόνο 2 ανεµογεννήτριες θα εγκατασταθούν εντός της ∆.Ε. Μεδεώνος του ∆ήµου Ακτίου – Βόνιτσας. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Πλησιέστεροι στον αιολικό σταθµό οικισµοί είναι ο Στάνος στα 1225m και η Κατούνα στα 2560m, ενώ η πόλη της Αµφιλοχίας απέχει πάνω από 5Km από την πλησιέστερη ανεµογεννήτρια. Επίσης στην ευρύτερη περιοχή του έργου υπάρχουν τέσσερις (4) αιολικοί σταθµοί µε άδεια παραγωγής και ένας (1) µε άδεια εγκατάστασης. Ο αιολικός σταθµός θα αποτελείται από 8 ανεµογεννήτριες (Α/Γ) ονοµαστικής ισχύος 2 MW η καθεµία, µε τα συστήµατα προστασίας και ελέγχου τους. Το έργο θα περιλαµβάνει επίσης: • Την κατασκευή γραµµής µέσης τάσης µήκους περίπου 2.72 Km (660m περίπου υπόγεια γραµµή και 2.060 m εναέρια), για τη διασύνδεση του αιολικού σταθµού µε τον υφιστάµενο Υ/Σ Αµφιλοχίας.
//agriniosite.gr

Από xiromeropress

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *