Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου, 2020
Αρχική ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας

fantaroi-600x272
Από τη Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου & Μετανάστευσης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου γίνεται γνωστό ότι:
«Παρακαλούνται οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1999 (κλάση 2020), σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ. 430/54/299428/24-11-2016 έγγραφο Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας που διαμένουν στο Δήμο μας, ανεξάρτητα από την εγγραφή τους ή όχι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας, να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στη Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2017 (από 2 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου 2017).
Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
4. Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαιώσεις όπου θα περιγράφουν με σαφήνεια την πάθηση, όσων έχουν πρόβλημα υγείας
5. Κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιούν την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).
Όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα Δελτίο Απογραφής ή δε θα καταθέσουν καθόλου ή θα δηλώσουν ανακριβή στοιχεία θα υπέχουν μηνιαία, δίμηνη ή τρίμηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση αντίστοιχα».