Κλειστός θα είναι μέχρι την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 ο δρόμος από Αμφιλοχία προς Κατούνα, όπως ενημέρωσε η Αστυνομία, με αφορμή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αποφασίστηκαν για την ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου.

Οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις τέθηκαν σε λειτουργία από το πρωί της Παρασκευής 8 Ιουλίου και στον κεντρικό δρόμο της Αμφιλοχίας τοποθετήθηκε η σχετική σήμανση που ενημερώνει ότι ο δρόμος είναι πλέον κλειστός και η οδική σύνδεση με την Κατούνα γίνεται μέσω της παράκαμψης από το Λουτράκι.

Αναλυτικά η απόφαση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όπως κοινοποιήθηκε στον Τοπικό Τύπο, περιλαμβάνει:

  1. Την ολική διακοπή της κυκλοφορίας όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων, στην Επαρχιακή Οδό Γέφυρα Σαμάρι – Κατούνα – Λουτράκι και την διεξαγωγή αυτής μέσω:

iτης Επαρχιακής Οδού Φυτειών – Κατούνας ή

iiτης Επαρχιακής Οδού Αγ. Στεφάνου – Κατούνας ή

iiiτης Επαρχιακής Οδού Λουτρακίου – Κατούνας,για την πραγματοποίηση εργασιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου «υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου, τμήμα από χ/θ 0+001 έως χ/θ 48+500 ».

  1. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν, κατά το χρονικό διάστημα από την 08.00΄ ώρα της Παρασκευής 08/07/2022 έως την 08.00΄ ώρα της Δευτέρας 11/07/2022.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με αποκλειστική ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας εργαζομένων και οχημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (4) σχετικό και ειδικότερα:

α. Η μόνιμη υφιστάμενη σήμανση, η οποία δεν θα ισχύει κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων ή έρχεται σε σύγκρουση με αυτή που προτείνεται, θα πρέπει είτε να απομακρυνθεί είτε να καλυφθεί και να τοποθετείται προσωρινή σήμανση σε κατάλληλες θέσεις, η οποία θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο.

β. Πριν την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα ενημερώνεται ο αρμόδιος Δήμος και το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας.

γ. Η εγκατάσταση, συντήρηση και απομάκρυνση των εργοταξιακών ρυθμίσεων που αναφέρονται στο ανωτέρω (4) σχετικό θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δ. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την συντήρηση και τον καθημερινό 24ωρο έλεγχο της οριζόντιας και της κατακόρυφης σήμανσης.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 08.00΄ ώρα της Παρασκευής 08/07/2022 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης εργοταξιακής οδικής σήμανσης και λήγει την 08.00΄ ώρα της Δευτέρας 11/07/2022.

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Αστυν. Τμήμα Αμφιλοχίας.

​​Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Ν. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Από xiromeropress