Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2023
Αρχική ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή του 4ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου Κατούνας 2021

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή του 4ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου Κατούνας 2021

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή του 4ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου Κατούνας 2021
«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για τη διεξαγωγή του 4ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου Κατούνας 2021, την Κυριακή 18.07.2021»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α΄-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
Το υπ’ αριθ. 193117/3162 από 12/07/2021 έγγραφο της Π.Δ.Ε. /Δ/νση Τεχνικών Έργων.
Την υπ’ αριθ. 6334/21/4125150 από 13/07/2021 αναφορά του Α.Τ. Κατούνας.

Αποσκοπώντας, στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα δρόμου στην Δ.Κ. Κατούνας του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς που θα διεξαχθεί ο αναφερόμενος στο θέμα αγώνας δρόμου:

α. Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Επαρχιακής Οδού Κατούνας – Τρύφου στην είσοδο της Δ.Κ. Κατούνας, στο σημείο της συμβολής της με την οδό Ακαρνανιτών, κατά τα χρονικά διαστήματα από 19:00 έως 19:10 και από 19:45 έως 20:30 ώρες της 18.07.2021.

β. Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Επαρχιακής Οδού Κατούνας – Οικισμού Λουτρακίου στην είσοδο της Δ.Κ. Κατούνας, κατά το χρονικό διάστημα από 19:30 έως 19:45 ώρες της 18.07.2021.

γ. Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Επαρχιακής οδού Σαμαρίου – Κατούνας στην είσοδο της Δ.Κ. Κατούνας στο σημείο της συμβολής της με τις οδούς Αυτοκράτορες Παλαιολόγου & Μεσολογγίου, κατά το χρονικό διάστημα από 19:30 έως 20:00 ώρες της 18.07.2021.

δ. Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας επί της Επαρχιακής Οδού Αετού – Κατούνας στην είσοδο της Δ.Κ. Κατούνας, στο σημείο της συμβολής της με τις οδούς Μεσολογγίου και Βασιλέως Γεωργίου, κατά το χρονικό διάστημα από 19:30 έως 20:00 ώρες της 18.07.2021.

ε. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, κατά το μήκος της διαδρομής του αγώνα, κατά το χρονικό διάστημα από 18:30 έως 21:00 της 18.07.2021.

ΑΡΘΡΟ (2)

Τα χρονικά διαστήματα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων.

ΑΡΘΡΟ (3)

Έναρξη ισχύος της παρούσης την Κυριακή 18.07.2021 και ώρα 18:30 και λήξη αυτής την 21:00 ώρα της ιδίας.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Α.Τ. Κατούνας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος Ν. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

0Shares