Πάγωσαν οι μεταβιβάσεις μεταχειρισμένων τρακτέρ χωρίς αψίδα προστασίας, με πολλές περιπτώσεις αγροτών, αν και έχουν βρει αγοραστή να μην μπορούν να προχωρήσουν στην πώληση, αφού εδώ και ένα μήνα έχει ενεργοποιηθεί σχετικός νόμος που εμποδίζει τη διαδικασία στους εν λόγω ελκυστήρες.

Πλέον διατυπώνεται από αρκετούς το αίτημα να δοθεί μια νέα παράταση, αφού όπως φάνηκε από την εμπειρία του προηγούμενου χρόνου, η διαδικασία εγκατάστασης αψίδας προστασίας, κάθε άλλο παρά απλή είναι. Σημειώνεται ότι πριν από περίπου ένα χρόνο, έπειτα από αίτημα του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ), δόθηκε αναβολή μέχρι 1 Ιανουαρίου 2022 στην εφαρμογή του Νόμου ΔΓ C47/23.04.1998 που προβλέπει την υποχρεωτική τοποθέτηση Διάταξης Προστασίας Έναντι Ανατροπής (ΔΠΕΑ) στους παλαιούς γεωργικούς ελκυστήρες που εφοδιάστηκαν με πρώτη άδεια κυκλοφορίας πριν την 21-5-1998 (η εν λόγω απόφαση είναι η Γ3Β 173/44559-11.02.2021/ΦΕΚ 696 Β 2021). Οι ελκυστήρες που κατασκευάστηκαν μετά από αυτήν την ημερομηνία, φέρουν υποχρεωτικά εργοστασιακή διάταξη προστασίας (αψίδα) ή καμπίνα ασφαλείας.

Βασικό πρόβλημα τότε, ήταν τόσο η εξεύρεση προμηθευτών-κατασκευαστών, όσο και η απουσία ειδικού φορέα πιστοποίησης, για τέτοιου είδους αψίδες. Η εν λόγω απόφαση περί παράτασης προβλέπει ότι είναι δυνατόν να κατασκευαστούν και να εγκριθούν νέου τύπου ΔΠΕΑ από ενδιαφερόμενους μεμονωμένους και ανεξάρτητους κατασκευαστές, μηχανουργεία, ειδικούς μηχανικούς και άλλους επαγγελματίες οι οποίοι αναλαμβάνουν τις απαιτούμενες από τον νόμο ευθύνες και υποχρεώσεις του κατασκευαστή. Ωστόσο, για να εγκριθούν οι νέου τύπου ΔΠΕΑ απαιτείται δοκιμή που γίνεται από πιστοποιημένους για το σκοπό αυτό φορείς. Η διαδικασία είναι περίπλοκη όπως περιγράφουν άνθρωποι της αγοράς και έτσι, αν και ήδη στη χώρα μας έχουν λάβει ορισμένοι έγκριση ΔΠΕΑ ελληνικής κατασκευής, δεν είναι αρκετοί ώστε να καλύπτουν τον μεγάλο αριθμό παλαιών μοντέλων ελκυστήρων. Η δε κάλυψη, δεν είναι τέτοια που να εξυπηρετεί όλα τα αγροτικά κέντρα της επικράτειας.

Συνομιλητές της Agrenda αναφέρουν ότι παρατηρείται και ένα παράλογο στην όλη διαδικασία, αφού από κάποιος μπορεί να λειτουργεί καθημερινά ένα τρακτέρ χωρίς αψίδα προστασίας για τις εργασίες της εκμετάλλευσής του. Από την πλευρά του ο ΣΕΑΜ, που πέρυσι έτρεξε το αίτημα παράτασης στην εφαρμογή του νόμου, ξεκαθάριζε τότε σε ανακοίνωσή του ότι η ύπαρξη της Διάταξης Προστασίας είναι απαραίτητη, μιας και παρέχει πραγματικά προστασία και «όλοι γνωρίζουμε πόσα θανατηφόρα ατυχήματα γίνονται κάθε χρόνο, λόγω ανατροπής του ελκυστήρα, που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί αν υπήρχε η κατάλληλη διάταξη προστασίας».

Το σύνολο του στόλου διαξονικών γεωργικών ελκυστήρων που βρίσκεται σε λειτουργία στην Ελλάδα εκτιμάται σε 159.617, βάσει στοιχείων έρευνας του ΙΟΒΕ για λογαριασμό του ΣΕΑΜ, η οποία παρουσιάστηκε το 2018. Μάλιστα, ο στόλος των γεωργικών ελκυστήρων είναι πεπαλαιωμένος και χαμηλής ιπποδύναμης, με μέση τουλάχιστον τα 26,7 έτη, που συνεπάγονται χρονολογία παλαιότερη του Μάϊου του 1998, την οποία ορίζει η σχετική νομοθεσία για την εγκατάσταση αψίδας προστασίας.

Από xiromeropress