Ο  Δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος Ζώγας  προχώρησε σε ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 75/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου…. 

Από xiromeropress