Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στην Βονιτσα, το έργο είναι προϋπολογισμού 3,7 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  της  Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας.

Πρόκειται για έργο που όπως εκτιμάται θα συμβάλει στην γενικότερη αύξηση του τουριστικού ρεύματος στην περιοχή, αλλά και στην  τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Το δίκτυο λιμενικών εγκαταστάσεων που διαμορφώνεται, με κέντρο τη μαρίνα της Λευκάδας και συμπληρωμένο με μια σειρά από μικρότερες οργανωμένες λιμενικές εγκαταστάσεις, μπορεί να  αποτελέσει έναν ολοκληρωμένο πόλο παροχής σύγχρονων υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στα σκάφη αναψυχής.

ο Γιάννης Τσιτουρίδης Αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας και Αγροτικής Ανάπτυξης σε δημοσίευση του στο facebook γράφει “Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στην Βόνιτσα με την εμβάθυνση του χώρου, θα συνεχιστούν οι εργασίες τόσο με λιμενικές όσο και με χερσαίες υποδομές. Ένα έργο προϋπολογισμού 3,7 εκ. Ευρώ που αναμένετε να συμβάλει στην ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού του τόπου μας.”

Με τη συγκεκριμένη εργολαβία θα ολοκληρωθούν οι λιμενικές και χερσαίες υποδομές του καταφυγίου με έργα όπως επέκταση παραλιακού κρηπιδώματος, κατασκευή ράμπας, επισκευή κυματοθραύστη, μόνιμα αγκυροβόλια σκαφών, βυθοκορήσεις κ.α., ενώ θα κατασκευαστούν και κτίρια διοίκησης. Επιπλέον διαμορφώνεται ο περιβάλλον χώρος και εγκαθίστανται ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις  για την εξυπηρέτηση σκαφών.

Από xiromeropress